top of page

שירות שליחויות מהיום להיום לכל חלקי הארץ

אנשי עסקים וגורמים משפטיים זקוקים לעיתים למשלוח מהיום להיום עקב נושא דחוף ואקוטי שאינו סובל דיחוי.

 

לוגיסטיקה של צוותי השליחים שלנו

אנחנו ערוכים לביצוע משלוח מהיום להיום עבור כל לקוח ובכל רחבי הארץ. לצורך כך יש ברשותנו צי גדול של מכוניות ואופנועים שמוכן לכל משימה ולכל תרחיש.

משלוחים מהיום להיום מתקיים גם עבור מסירה למשרדים וגם עבור מסירה לאנשים בביתם.

הצוות שלנו אוסף את המסמכים ובהתאם ללוח הזמנים ולתיאום הלוגיסטיקה היומית, המעטפה מועברת לשליח שיבצע את המסירה בפועל באותה העיר, בעיר סמוכה או במקום רחוק.

מרגע שקיבלנו את המשימה של משלוח מהיום להיום וברור לנו שקיימת חובה למסור את המעטפה עוד היום תימצא הלוגיסטיקה המתאימה ביותר כך שהמשימה תושלם.

 

שירות במוסדות ממשלתיים ובתי משפט

עורכי דין זקוקים מעת לעת למסכים שונים מלשכת המקרקעין, רשם החברות, כונס הנסים הרשמי ועוד. הזמינות הנדרשת היא על פי מטרת המסמך. אם עורך הדין זקוק למסמך היום כיוון שלמחרת אמור להתקיים דיון משפטי, הוא יבקש משלוח מהיום להיום ושליח שלנו יגיע למשרד הממשלתי יקבל את הניירת האקוטית והיא תימסר בו ביום לעורך הדין.

השליחים שלנו מנוסים בעבודה מול הגורמים הממשלתיים השונים, הם פונים בכל משרד לאדם הרלוונטי, מקדמים את התהליך ומשתדלים לבצע את דרישת המסמכים תוך פרק זמן קצר.

הצוותים שלנו מגישים מעת לעת מכרזים לתיבת המכרזים בעיריות ובמשרדים ממשלתיים. מכיוון שזמן ההגשה הוא חלון הזדמנויות עד שעה ספציפית שנקבעה, השליח מודע לאחריות ומכניס את המעטפה לתיבת המכרזים טרם המועד הסופי.

 

שירות מסירה משפטית

שירות מסירה משפטית בנושאים בעלי חשיבות עליונה אינם סובלים דיחוי ולכן מבצעים משלוח מהיום להיום. המעטפה המיועדת לעורך דין אחר או לאדם האמור להתייצב בפני בית המשפט, לשלם חוב או לקבל פסק דין. לאור החשיבות הרבה של המסמכים הללו, אנחנו מוכנים לאתגר ומבצעים בו ביום את המשימה הנחוצה.  

 

שירות שליחויות מהיום להיום לכל חלקי הארץ

השליחים שלנו המבצעים משלוח מהיום להיום מודע לאחריות הגדולה המוטלת על כתפיהם, שעליהם למסור עוד היום מידע קריטי לגורם מסוים. הגעה מאוחרת או למחרת היום עלול ליצור נזק בלתי הפיך או פספוס של האסטרטגיה שתוכננה בקפידה.

העובדים האחראים בעלי תחושת השייכות לעסק, ייסעו לכל מקום על פי הדרישה ויעשה כל שניתן כדי למצוא את הנמען ולהחתים אותו על קבלת המסמכים.

bottom of page