top of page
הצעת מחיר

שליחות משפטית בבית הדין הארצי  לעבודה - פתיחת תיק

הדיון המשפטי בין המעסיק לעובד מתבצע בבית הדין האזורי לעבודה ובו ניתן פסק הדין.

על פסק הדין הניתן בבית הדין האזורי לעבודה ניתן להגיש ערעור בבית הדין הארצי לעבודה.

 

על מנת להגיש את הערעור על פסק בית הדין האזורי לענייני עבודה יש לנסוע אל העיר ירושלים בשביל בית הדין הארצי לעבודה. פתיחת התיק בבית הדין יכולה לגזול יום שלם של נסיעה.

בכל הארץ ישנם חמישה בתי דין אזוריים לענייני עבודה: בית דין לענייני עבודה אזורי בירושלים, בית דין לענייני עבודה אזורי בחיפה, בית דין לענייני עבודה אזורי בתל אביב, בית דין אזורי לענייני עבודה ארצי בבאר שבע ובית דין אזורי לעבודה בנצרת.

בית הדין האזורי לענייני עבודה בירושלים משרת את תושבי ירושלים והסביבה. יש להבדיל בין בית הדין הארצי לענייני עבודה בירושלים לבין בית הדין האזורי לענייני עבודה בירושלים. תביעות בענייני עבודה ביישובי יהודה ושומרון נידונים בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים.כאשר יש דיון משפטי בין הסתדרות העובדים לבין גופים שונים על הצדדים להגיע אל בית הדין הארצי לעבודה פתיחת תיק.

תושבי אזור המרכז והשפלה עד אשדוד ואשקלון המעוניינים להגיש תביעה בבית הדין לענייני עבודה מגישים את התביעה לבית דין לענייני עבודה אזורי בתל אביב.

באזור הצפון יש 2 בתי דין לענייני עבודה: בית דין אזורי לענייני עבודה בחיפה ובית דין אזורי לענייני עבודה בנצרת. בית הדין האזורי לענייני עבודה בחיפה משרת את תושבי חיפה והקריות. בית הדין האזורי לענייני עבודה בנצרת משרת את תושבי הגליל העליון וכן את תושבי הכפרים הערביים ותושבי הערים הערביות בגליל.

בית הדין האזורי לענייני עבודה באילת משרת את תושבי הדרום. תושבי באר שבע, קריית גת, קריית מלאכי, שדרות וכל הישובים, הקיבוצים והמושבים בדרום דנים בבית הדין לענייני עבודה באילת.

כל תביעת עבודה מקומית נידונה בבית דין לענייני עבודה אזורי של אותו מקום. כל ערעור על פסקי בתי הדין האזוריים לענייני עבודה נידונים אך ורק בבית הדין הארצי לענייני עבודה שנמצא בירושלים.

 

על מנת לחסוך מתושבי הצפון, הדרום והשפלה ואזור המרכז את הנסיעה לירושלים בשביל פתיחת תיק, אנו מציעים שירות מיוחד: בית הדין הארצי לעבודה פתיחת תיק.

bottom of page