top of page
20227100_s.jpg
הזמינו איתור כאן
העלה קבצים רלוונטיים

תודה, אנחנו בודקים וחוזרים אליכם עם תמחור

 איתור חייבים ו איתור אנשים בתל אביב

איתור חייבים ו איתור אנשים ב תל אביב

זוהי משימה לא פשוטה. אזרחים רבים נעים בעיר זו בין דירות שונות לעתים תכופות ולכן קשה מאד לאתר אותם, במקרים רבים עד שמוצאים כתובת רלוונטית ומגיעים אליה, אזרח כבר עזב למקום הבא.

איתור חייבים ו איתור אנשים ב תל אביב מתבצע בהתאם לרסיסי מידע שונים המצויים בידינו או כאלה שאנו מגלים עם הזמן. לצורך קבלת אינפורמציה עדכנית אנו נעזרים לא אחת באיתור הפרטים האישיים ברשימות בודקים את מקום הרישום האחרון שלו.

החייבים מודעים לעובדה שמחפשים אותם ולכן הם עושים כל שניתן כדי לבלבל את האויב ועוברים לגור במקומות שונים. לפעמים הם אצל ההורים, פעם אצל האחים וכמעט כל יום אצל חברים רק שהם מדלגים בכל ערב לביתו של חבר אחר מתוך עשרות החברים שלהם.

חיפוש אחר החייבים

דרך נוספת לאתר אותם היא באמצעות איתור מקום העבודה שלהם. גם בקטגוריה זו הם מוצאים דרכים להתחמק ולהיעלם או משנים לא אחת גם את מקומות העבודה שלהם.

חיפוש כתובת מגורים היא פעולה הדומה לחיפוש מחט בערמת שחת. החייב מחליף דירות שכירות בקצב מסחרר אך לא מעדכן את הרשויות מהי כתובתו העדכנית כך שהמידע לא מועיל כהוא זה.

לצורך איתור חייבים ו איתור אנשים ב תל אביב אנו מגיעים לכל אחת מהכתובות הישנות ומנסים לבדוק עם שכנים או גורמים העובדים בסמוך כמו בחנות המכולת אם הם מכירים אותו ומתי ראו אותו לאחרונה. גם דרך איתור בזק אפשר לגלות כתובת שבה הוא נמצא, גם אם מדובר במשהו זמני.

bottom of page