top of page

שליחות בגוש דן

לא בכל ערי גוש דן יש בתי משפט. לכן אנו מציעים שליחות בגוש דן לכל מי שצריך שליחות משפטית. אנו נפתח תיקים בבתי המשפט השונים ובעת הצורך נבצע הגשת מסמכים אל בית המשפט. כאשר תרצו לערער על פסק הדין הניתן, אנו נבצע פתיחת תיק בבית המשפט המחוזי והעברת פסק הדין לתיק בבית המשפט המחוזי. אם תרצו להגיש ערעור על הדיון בבית המשפט המחוזי, או להגיש בג"ץ, אנו נחסוך לכם נסיעה לבית המשפט העליון בירושלים, ובאמצעות השליחים שלנו אנו נפתח לכם תיק ונבצע עבורכם הגשות מסמכים.

כאשר אתם רוכשים דירה בגוש דן, אנו נבצע עבורכם כל שליחות בגוש דן הקשורה במנהל מקרקעי ישראל. אנו נמסור את שטר המשכנתא על הדירה שרכשתם בגוש דן, וכאשר תסיימו לשלם על המשכנתא אנו נמסור אל מנהל מקרקעי ישראל שטר ביטול משכנתא. אנו נרשום עבורכם את הדירה בטאבו, ואם יחול שינוי במעמד המשפטי של הדירה, אנו נבצע את השינוי הנדרש בנסח הטאבו.

אנו מתמחים בפתיחת תיק ברשם לענייני ירושה. במידת הצורך אנו נוציא עבורכם נסח טאבו של הנכס, ובמידת הצורך נבצע עבורכם רישום הערה שהדירה היא בירושה בטאבו.

גוש דן הינו עמק הסיליקון הישראלי. בגוש דן יש עסקים רבים וסטרטאפים. אנו נשמח לסייע לכל סטרטאפ בתחילת דרכו על ידי כך שנחסוך לבעליו את הצורך לגשת אל רשם התאגידים. אנו ניגש אל רשם החברות והשותפויות ונפתח את התיקים הנדרשים. כל שנה יש צורך להגיש דו"ח שנתי אל הרשם. אנו נשמח לבצע את השליחות ולהגיש את הדו"ח השנתי אל הרשם. כאשר יחול שינוי כלשהוא במהות העסק או בשותפים או בפרטיהם, אנו נשמח לגשת עם התצהירים המתאימים אל הרשם.

אם הנכם פותחים עמותה, אנו נשמח לסייע לכם. אנו מספקים שליחות בגוש דן גם לעמותות. אנו ניגש אל רשם העמותות בשמכם על מנת לפתוח תיק של עמותה חדשה. נשמח להגיש בשמכם פעם בשנה את הדו"ח השנתי המורה על ניהול תקין של עמותה. כאשר יחול שינוי בכתובת או בפרטי העמותה, נשמח להגיש את התצהיר המודיע על שינוי אל רשם העמותות.

bottom of page