top of page
20227100_s.jpg
הזמינו איתור כאן
העלה קבצים רלוונטיים

תודה, אנחנו בודקים וחוזרים אליכם עם תמחור

איתור חייבים ו איתור אנשים ב באר-שבע

איתור חייבים ו איתור אנשים ב באר-שבע

הוא תהליך קשה במיוחד לאור העובדה שרבים מהחייבים מתחבאים אצל בני משפחתם אשר חיים בפזורה הבדואית.

האוהלים המשפחתיים הענקיים ממוקמים לכל אורך הדרך מבאר-שבע דרומה לכיוון דימונה, חורה וערד, דבר המקשה מאד על המאתרים כאשר אין כתובת של רחוב ספציפי כמו בערים.

איתור חייבים ו איתור אנשים ב באר-שבע

השלב הראשון בחיפושים אחריהם מתבצע באתרי האינטרנט ובאמצעות גורמים שונים  לצורך איתור כתובתם האחרונה על פי הפרטים האישיים שלהם. מנקודה זו מבצעים מאתרי החייבים פעולות שונות כדי למצוא אותם בסביבה זו או באחת השכונות הקרובות גאוגרפית.

דרכים לאיתור החייבים

בשלבי החיפוש הבאים, באיתור חייבים ו איתור אנשים ב באר-שבע בוחנים אם קיימת כתובת אשר בה האדם התגורר עד לאחרונה.

כל מסלול חיפוש החייבים עובר בהרבה מאד מקומות בתוך באר שבע בשכונות כמו נחל עשן וברחובות הקטנים והוותיקים הממוקמים בכניסה המרכזית לעיר, כמו כן בישובים הסמוכים כמו עומר והפזורה הבדואית בדרום העיר וגם לכיוון אופקים בצפון העיר. במקרים רבים מסתבר שהחייב נוקט בצעדים טקטיים מתוחכמים, שוהה לילה אחד בכל מקום ובדרך כלל לא חוזר לבית זה שוב כדי שלא ייתפס.

חיפוש באמצעות הנקודות שבהן שהה החייב

המגמה לאיתור חייבים ו איתור אנשים ב באר-שבע עוברת דרך מקומות עבודה קודמים של החייב, מקומות שבהם שהה, חדרים ששכר בעבר או אנשים שהכירו אותו כמו בעל המכולת או הירקן השכונתי, חברים, הורים, אחים ובני משפחה אחרים.

לאור השטחים הפתוחים הנרחבים סביב באר שבע, איתור חייבים בה הוא מורכב וסבוך אך היתרון שלנו הוא שאנשי השטח מכירים היטב את השכונות ולכן למרות הקשיים הרבים מצליחים המאתרים לאתר חלק גדול מהחייבים.

bottom of page