top of page

שליחות בגליל העליון והתחתון.

הגליל הינו חבל ארץ רחב המתפרס על פני שטח גדול. הגליל מחולק לאזורים בהם יש מושבים וקיבוצים לעומת ערים גדולות. ישנה איכות חיים מסוימת כאשר גרים במושב או קיבוץ בגליל, אך יש חיסרון כאשר זקוקים לנסיעה לצורך משפטי אל העיר. על מנת להקל על תושבי הגליל העליון והתחתון, אנו מציעים שליחות בגליל העליון והתחתון. אנו נשמח לחסוך לכם את הנסיעה אל הערים.

צוות השליחים שלנו יפתח לכם תיקים בבתי המשפט בערי הגליל הקרובים אליכם. באזור הגליל יש 8 בתי משפט השלום. כאשר תושבים מקיבוצים והמושבים מסביב לערים הללו נאלצים לפתוח תיק בבית משפט השלום או להגיש מסמך לצורך הדיון, הנסיעה אל העיר גוזלת זמן.

באזור הגליל יש רק בית משפט מחוזי אחד שנמצא בנצרת. כאשר תושבי הגליל רוצים להגיש ערעור בבית המשפט המחוזי, אזי הם נאלצים לבזבז זמן עבודה ודלק. לכן אנו מציעים לתושבי הגליל שצוות השליחים המסור שלנו יגיע במקומם אל בית המשפט המחוזי ויפתח תיק. אנו נשמח לנסוע להגיש כל מסמך משפטי מכל סוג הקשור בערעור.

כאשר תושבי הגליל רוצים להגיש בג"ץ או לערער בבית המשפט העליון, הנסיעה אל ירושלים יכולה לקחת יום שלם. אנו מאמינים שאפשר אחרת. אנחנו נחסוך לכם את הנסיעה אל ירושלים ונסע במקומכם אל בית המשפט העליון לצורך פתיחת תיק או הגשת מסמכים.

מחיר של בית צמוד קרקע בגליל עם צימר הוא מחיר אטרקטיבי. רכישת בית מביאה עמה פרוצדורה שלמה: חתימה על חוזה, הוספת הערה בטאבו על הליך רכישת הדירה, הגשת שטר משכנתא למנהל מקרקעי ישראל, ניהול התיק בטאבו, ועוד. כל פעולה כזו דורשת נסיעה אל מנהל מקרקעי ישראל. אנו מציעים שליחות בגליל העליון והתחתון ולגשת אל מנהל מקרקעי ישראל כדי לרשום בטאבו כל סוג הערה שתצטרכו, או כדי לבטל משכנתא.

אנו מציעים שליחות בגליל העליון והתחתון במחירים אטרקטיביים ובזמינות גבוהה. צוות השליחים שלנו יהיה זמין לרשותך בכל עת שתזדקק. אנו מאמינים בחשיבות שירות לקוחות ולכן אנו עונים במשך כל שעות היממה לשיחות הטלפון המתקבלות.

bottom of page