top of page

מסירה משפטית

מסירה משפטית היא מסירה אישית של מסמכים בעלי חשיבות עליונה.

 

ברוב המקרים מדובר בזימון לבית המשפט, מסמכים אקוטיים לצורך דיון משפטי, כתב בית דין, כתב התביעה, מכתב התראה, פסק דין, דרישת תשלום וכו'. המעטפות עם המסמכים הרגישים מועברות לחייב, לאדם שהוא נאשם או מואשם.

 

המידע המועבר על ידי חברת שליחויות המבצעת שליחויות משפטיות של מסמכים משפטיים הוא אישי ומיועד לאדם ספציפי אך על פי תקנות סדר הדין האזרחי, גם אדם אחר יכול לקבל את המסמכים הללו עבורו.

הנחיות מיוחדות לגבי אופן ביצוע שליחות משפטית

אחת המטלות החשובות של השליח המבצע מסירות משפטיות היא לבקש חתימה על גבי הטופס שמצורף למסמכים (אישור מסירה), שמו של המקבל, מיקום מסירת המעטפה, מועד ההעברה הכולל תאריך ושעת המסירה.

 

קיימים מקרים רבים שבהם הנמענים מסרבים לחתום על כך שקיבלו את הניירת ולא ניתן לקבל אישור מסירה.

מכיוון שאין חוק המחייב זאת, אי אפשר לחייב אותם לחתום.

 

השליח חותם גם הוא על התצהיר המצורף למעטפה המעיד על המסירה שבוצעה בפועל תוך פירוט מידע רלוונטי

ומדויק נוסף. עורך דין מאמת את חתימת השליח על התצהיר שהכין.

 

הנושא חשוב במיוחד כשהנמען או מי שקיבל את המסירה עבורו לא הסכים לאשר את קבלת המעטפה. הפירוט שמעביר השליח על פרטי המקרה מסייעים בשלב מתקדם יותר לבית המשפט להוכיח שהנאשם אכן קיבל את המעטפה אף על פי שהוא מנסה לומר כי לא קיבל אותה.

 

במקרים חריגים מזמנים את השליח לתת עדות בבית המשפט כדי להאיר על פרטי המקרה.

מסירה משפטית

מתוקף אחריותו של השליח, הוא מעוניין לבצע מסירה משפטית מלאה הכוללת מסירת המעטפה לידיו של הנמען, אך לא בכל המקרים זה אפשרי.

 

מי שמסובך בעניינים משטיים וכספיים עושה כל שניתן כדי לא לקבל את המעטפות הללו ולכן הוא לא מוכן לקבוע נקודת מפגש עם השליח ובטח שלו לחתום על אישור מסירה על התצהיר של מסירה משפטית.

 

אחרים לא יכולים פיזית לקבל את המעטפה מסיבות שונות כמו אשפוז בבית חולים או שהם לא נמצאים בארץ.

 

על פי הנהלים, השליח אמור להגיע שלש פעמים לביתו של הנמען בימים לא עוקבים ובשעות שונות של היום כדי לנסות ולמצוא אותו או מישהו מבני ביתו כדי לבצע את המשימה.

 

אם למרות כל המאמצים, לא הצליח השליח למצוא את הנמען ומחוסר ברירה, הוא מדביק את המעטפה לדלת או לשער ביתו.

 

זוהי מסירה משפטית שאומנם בוצעה כדין אך זו לא מסירה מלאה. קיימים כמה סוגי מסמכים שאפשר לבצע עבורם מסירה מלאה בלבד כמו פקודת מאסר.

 

במקרים כאלה המעטפה לא תוצמד על גבי דלת ביתו של הנמען אלא תועבר חזרה לשולח למציאת פתרון אחר עבור הנושא של תצהיר מסירה משפטית על פי חוק.

 

איתור נמענים

 

אם על השליח להעביר מעטפה ומסתבר שהנמען שינה את מקום מגוריו. מחפשים באמצעי המדיה השונים את מקום מגוריו החדש. לא תמיד מוצאים את ביתו החדש כיוון שבאופן מכוון הוא לא מפרסם זאת, גר אצל מישהו בעל שם אחר, ברח לחו"ל או נפטר.

 

אם הניסיונות לאתר את הנמען לצורך מסירות משפטיות  לא צלחו, ראש ההוצאה לפועל מפרסם מודעות באמצעי המדיה ובבית המשפט על כך שהוא מחפש אדם ספציפי זה.

bottom of page