top of page

שליחות לבימ"ש לעינייני משפחה - הגשת מסמך

הצעת מחיר

דיון בבית הדין לענייני משפחה יכול להיות ארוך ומתיש. הדיון יכול להתפרס אף על פני מספר שנים. כאשר מדובר במקרה של גירושין אזי הדיון יכול להיות ארוך ומייגע. לכל צד יש טענות משלו, וכל צד מציג מסמכים משלו. חלק מהמאמץ הכרוך בגירושין הוא הגשת מסמכים לבימ"ש לענייני משפחה.

כאן אנחנו נכנסים ומציעים שליחות לבימ"ש לענייני משפחה שמקלה על חלק לא מבוטל של ההליכים.

 הדיון הכי קשה הוא הדיון על חזקת הילד. כל צד מנסה להוכיח למה הכי טוב לילד שהוא יהיה בחזקתו. כל צד מנסה להציג מסמכים שלו עם ראיות המחזקות את טענותיו. לעיתים יעזרו הצדדים בפקידות סעד של משרד הרווחה כדי שיציגו חוות דעת לטובתם. בין מועדי הדיון השונים יגיש כל אחד מהצדדים מסמך ובו חוות דעת של פקידת סעד המצדד בטובתו.

אנו בחברת השליחויות מבינים שהליך הגירושין הינו הליך קשה נפשית גם לכם וגם לילדים, ולכן אנו יכולים לעזור לכם בשליחות לבימ"ש לענייני משפחה הגשת מסמכים. אנו עובדים בשליחויות משפטיות של הגשות מסמכים בכל בתי הדין בארץ, החל מבתי הדין לתביעות קטנות ועד הגשת מסמכים בבית הדין העליון. עובדי החברה שלנו אמינים ומקצועיים ונבחרו על סמך המלצות קודמות של מוסר ויושר. עובדי החברה יגישו כל מסמך שתצטרכו אל בית הדין לענייני משפחה גם בהזמנה קצרה ביותר.

סוג נוסף של דיונים המתקיימים בבית הדין לענייני משפחה, הוא הדיון בשאלה על הוצאת הילד מהבית. רבים המקרים בהם דעת ההורים מנוגדת לדעת משרד הרווחה. על מנת שההורים יזכו בדיון עליהם להסתייע בעורך דין מקצועי וכן להציג מסמכים עם חוות דעת חיוביות וראיות המוכיחות שהם כשירים לשמש כהורים טובים. במהלך הדיון נדרשים ההורים להציג מסמכים מסוגים שונים.

אנו נסייע לכם בכל מה שקשור עם שליחות לבימ"ש לענייני משפחה הגשת מסמכים וכל פעם שהנכם נדרשים להציג מסמך מסוים אנו נוכל לבצע שליחות ולהגיש עבורכם את המסמך. בדרך זו תוכלו לחסוך זמן מיותר ולהיות פנויים לעבודה ולטיפול בילדים. אנו נגיש עבורכם כל סוג מסמך לו תזדקקו לצורך הדיון המשפטי. המענה האנושי שלנו זמין 24 שעות, וניתן להזמין בכל עת שליחויות דרך אתר האינטרנט שלנו.

bottom of page