top of page

שליחות בימ"ש עליון - פתיחת תיק/בג"צ

הצעת מחיר

בית המשפט העליון שוכן בירושלים במיקום קרוב אל הכניסה לעיר. אנו מודעים לקושי לנסוע אל ירושלים ובמיוחד מהדרום או הצפון. לכן אנו מספקים שירות של שליחות בימ"ש עליון - פתיחת תיק / בג"צ. אנו נגיע במקומכם אל בית המשפט העליון ונפתח עבורכם את התיק.

בית המשפט העליון הוא הערכאה הגבוהה ביותר. בית המשפט העליון ניתן לערער על פסקי דין שניתנו בבית דין מחוזי. ניתן להגיש עתירת בג"ץ בבית המשפט העליון על החלטות של הרשות המקומית, חוקים בכנסת שעומדים בסתירה אל מול חוקים אחרים, וכו'.בית המשפט העליון דן בהארכת מעצר או לחילופין בהפסקת מעצר מחוסר סיבה מוצדקת. יש לזכור שלא כל נושא נידון בבית המשפט העליון. לפני פתיחת התיק חשוב לבדוק האם הנושא עליו מעוניינים בדיון נידון בבית המשפט העליון.

הרכב בית המשפט העליון מונה 15 שופטים ושופטות. בראש צוות השופטים מכהנת נשיאת בית המשפט העליון, ולצידה מכהן המשנה לנשיא בית המשפט העליון. מספר השופטים בדיון מתחלק לפי סוגים שונים של דיונים. ישנם נושאים בהם ידון הרכב מצומצם של שלושה שופטים. ישנם נושאים עליהם ידון הרכב של חמישה שופטים. רק על נושאים מהותיים ביותר ידון ההרכב המלא של 15 שופטי בית המשפט העליון.

כאשר הנכם מבצעים פעולת שליחות בימ"ש עליון - פתיחת תיק / בג"צ, יש לשלם אגרה עבור פתיחת התיק, וכן בעת הפתיחה לברר את נהלי הדיון המשפטי בתיק.

ניתן לשכור שירות עורך דין עבור הדיון בבית הדין הגבוה לצדק, ומומלץ לשכור עורך דין מהשורה הראשונה. ניתן להגיש ערעור על פסק הדין הניתן בבית המשפט העליון, והרכב השופטים של בית המשפט העליון ידון מחדש בעתירה.

ישנם כללים מיוחדים של פתיחת תיק והגשה של כתב הדין. כתב דין שלא נכתב לפי הכללים עלול לא להתקבל. לכן כדאי לכם להיעזר בשירות שליחות בימ"ש עליון - פתיחת תיק / בג"צ שאנו מציעים. צוות העובדים שלנו קיבל הכשרה כיצד פותחים תיקים משפטיים בבתי המשפט השונים בארץ ומבצע שליחויות אלו מדי שבוע. אנו נפתח לכם בצורה מקצועית את התיק בבית משפט העליון.

bottom of page