top of page
הצעת מחיר

שליחות משפטית לרשות ההגבלים - מסירת מסמכים

אנו מספקים שירות של רשות ההגבלים הגשת מסמכים.

רשות ההגבלים העסקיים, היא גוף שהוקם על ידי הממשלה, שמטרתו לעודד את התחרות בשוק, אך לוודא שהחוק נשמר במסגרת הפעילות העסקית של בעלי העסקים.

מטרת הרשות של ההגבלים העסקיים, היא ליצור מצב של תחרות, ולמנוע מצב בו מספר תאגידים, מתאחדים למונופול אחד הרשות פועלת לחוקק חוקים, המגבילים את בעלי העסקים, ושומרים על החוק.

 

יש תקנות שקבעה רשות ההגבלים עבור מיזוג תאגידים, כדי לא לפגוע בצרכן הישראלי. הרשות בודקת כל דיווח המתקבל על מיזוג, ומחליטה האם המיזוג נעשה באופן שלא יוצר מונופול.

כאשר הרשות מקבלת דיווח על מספר תאגידים שהתאחדו למונופול, בצורה הפוגעת בצרכן, יכולה הרשות באמצעות בתי המשפט, לכפות על התאגידים שהתאחדו, להיפרד מחדש.

איך הרשות יודעת על התאחדות תאגידים? כאשר מתבצע מיזוג תאגידים, על מנהלי התאגידים, יש לפנות אל רשות ההגבלים הגשת מסמכים, ולהגיש מסמכים מתאימים על המיזוג. במסמכים, יש ניתוח כלכלי מפורט של המיזוג, ומה השלכות המיזוג. מוטב לצרף אל הדיווח, כל מסמך שיכול לסייע להבין את טיב המיזוג.

אינכם צריכים לבזבז זמן, בשביל להגיע אל רשות ההגבלים הגשת מסמכים. אנו נעביר במקומכם את המסמכים. הצוות שלנו אמין, ויעביר את המסמכים החשובים אל רשות ההגבלים.

אפשר לסמוך עלינו: סביר להניח, שלא תרצו לתת בידי כל אחד, את הניתוחים הכלכליים של התאגיד שלכם. אז למה אתם יכולים לסמוך על חברת השליחויות שלנו?

כי העובדים שלנו, הם אנשים ישרים! התכונה החשובה ביותר לפיה אנו נקבל עובד, היא תכונת היושר.

 

אנו עורכים בירור מקיף על כל אחד מהעובדים שלנו לפני שאנו מקבלים אותו לעבודה אצלנו, כדי שנוכל להיות בטוחים שהמסמכים שלכם יגיעו אל היעד, מבלי שתהיה גניבה או העתקה של המסמכים.

שירות בכל חלקי הארץ: הפריסה שלנו, היא בכל חלקי הארץ. אנו נגיע אל כל מקום בארץ, כדי להביא את מסמכי התאגיד שלכם, אל רשות ההגבלים.

זמינות 24 שעות ביממה: תוכלו להתקשר אלנו 24 שעות ביממה, כדי לקבוע את מועד השליחות.

bottom of page