top of page

שליחויות לעורך דין

שליחויות לעורכי דין הן משימות חשובות במיוחד ומטפלים בהן בתשומת לב מיוחדת. השליחים מודעים היטב לעובדה זו כיוון שהם מקבלים הדרכות בנושא ההתנהלות והבקשות השונות שעליהם לבצע על פי הזמנותיהם.

 

שירותי שליחויות לעורכי דין

שליחויות לעורכי דין כוללים העברת מסמכים מקוריים לעורכי דין אחרים ברחבי הארץ. כמו פסקי דין וניירת נוספת הקשורה לדיונים משפטיים שונים שבהם הם מטפלים.

בנוסף לכך, מבצעת החברה משימות  הכוללות  הכוללים קבלת מסמכים מקוריים, דיווחים ואישורים מגורמים משפטיים ארציים כמו כונס הנכסים הרשמי, האפוטרופוס הכללי או לחילופין ממשרדים ממשלתיים כמו משרד הרווחה, משרד הבריאות או משרד הפנים.

 

קיימת חשיבות רבה להעביר את המסמך המדויק שאותו הם ביקשו ולא מסמך דומה. לכל דרישה שלהם יש הסבר ויש סיבה והמסמך האחר לא ישרת אותם.

שליח מהיר ומיומן מוודא שהמסמך שקיבל הוא אכן המסמך שנדרש ושהוא כולל חתימה וחותמת כך שלא תהיה דרישה לחזור שוב למשרד ממשלתי זה כדי להשלים את המשימה.

 

מסירות משפטיות

מסמכים בעלי חשיבות גדולה במיוחד כמו פקודת מאסר, דרישות תשלום, דרישה להתייצבות בבית המשפט ועוד נמסרים לנמענים במסירה מיוחדת. הנמענים שמודעים לעובדה שהם יקבלו את המסמכים הללו, עושים כל שניתן כדי להתחמק ולא לקבל את המעטפה מהשליח.

שליח משפטי מתקשר אליהם כמה פעמים אך במקרים רבים הם נמנעים מלתאם אתו ומתחמקים מהאחריות.

במסגרת שליחויות לעורכי דין השליח מגיע כמה פעמים בשעות שונות של היום ובימים שאינם עוקבים כדי לנסות את מזלו ואולי למצוא את האדם בביתו או במקום העסק שלו.

אם השליח הצליח למסור את המעטפה הוא מנסה להחתים את הנמען או בן משפחתו על טופס המסירה וגם השליח מכין תצהיר עם מלוא פרטי המקרה כדי שיהיה תיעוד במקרה צורך.

 

שירות איכותי ויוצא דופן

המשרד שם לו למטרה להעניק שירות אישי ומקצועי ביותר מתוך הבנת תפיסת עולמם והחשיבות הגדולה של כל שליחות שהם מבקשים.

צוות השליחים המסור מבין כל משימה באופן ברור ומוחלט ומבצע אותה על הצד הטוב ביותר במיוחד בנוגע למסימה של מסירה משפטית.

 

עורכי הדין השונים חשים בהבדלים של השירות המקצועי לו הם זוכים מול שירות שקיבלו בעבר והם מרוצים מאד מההתנהלות הערכית והאמינה.

המשרד מבצע סוגים שונים של שליחויות לעורכי דין על פי צורך, במחירים הוגנים והגונים על פי מספר השליחויות וסוגם או בשירות ריטיינר חודשי, על פי נוחותם של הלקוחות.

bottom of page