top of page

שליח מהיר וחשיבותו

שליח מהיר של חברת שליחויות העובדת עם לקוחותיה באופן רציף, היא כבר חלק מהמערכת העסקית והלקוחות סומכים על החברה ויודעים שהשליחים יעשו כל שניתן כדי לפתור כל בעיה קטנה כגדולה המחייבת טיפול מידי .

 

החשיבות של שליח מהיר

העבודה בתחומים העסקיים השונים ובתחום המשפטי בפרט היא מאד דינאמית.
שינויים קורים מהרגע להרגע, מהיום להיום ומצריכים היערכות מיוחדת. קבלת מסמכים שונים, העברות של ניירת לעורכי דין אחרים ועוד באמצעות חברת שליחויות שמציעה שירות משלוחים בעזרתו של שליח מהיר.


הלקוחות יודעים שיש להם שליח מהיר על מי לסמוך ובמידת הצורך יהיה מי שיבצע את העבודה במהירות האפשרית, מהיום להיום, כדי לקדם את התהליכים.

שליח מהיר הוא אחד מחלקי הפאזל במהלך מתוכנן ולכן השלמת המשימה של כל אחד מחלקי הפאזל היא אקוטית.

אחריות של שליח מהיר

המיומנות והידע של השליח שביצע שליחויות מהיום להיום לא פעם ולא פעמיים שליחות לגורם זה, תעזור לו מאד. הוא יודע בדיוק לאן להגיע, איך נכנסים לשם, עם מי הוא צריך לשוחח וכל שאר המידע הנחוץ לו לצורך קידום התהליך והשלמת המשימה במהירות האפשרית.

העובד מבצע את הדרישה של המשלוח באחריות רבה, שואל את השאלות הנכונות, משתדל למצוא את הנמען בעצמו ומוודא שהפעולות השונות שביצע סגרו את כל המעגל ואין איזו נקודה פתוחה שעלולה ליצור בעייתיות בהמשך הדרך.

 

דאגה שהחבילה או המעטפה יגיעו שלמים

אף על פי שמדובר בשליחות מיוחדת ומבצעים הכול במהירות שיא, יש לתת תשומת לב מיוחדת לטיב המוצר. החבילה או המעטפה שיהיו סגורים באופן הרמטי כך שיגיעו במלואם לנמען. השליח הוא זה שימסור את החבילה ללקוח הקצה או לחילופין יעביר אותה לשליח אחר אשר יוצא במיוחד למסירה חשובה זו בעיר אחרת.

 

לוגיסטיקה מיוחדת

לצורך הוצאת שליח מהיר נדרש במקרים רבים לבצע שינוי לוגיסטי והפיכת כל התכנון היומי. צוותים שהיו במיקום מסוים נקראים לשנות את תכניתם והם מנותבים לטובת השינוי כך  שייסע למקום מרוחק, או משלוחים חשובים פחות שהיו אמורים להימסר ביום מסוים יעוכבו ביום נוסף כדי לשחרר את השליחים לטובת משימה חשובה.

 

קשרים עסקיים עם הלקוחות

הקשרים העסקיים אינם נבנים ביום אחד אלא הם רצף של מיומנויות ושל שליחויות שבוצעו לאורך תקופה ארוכה לשביעות רצונם של הלקוחות. הם יודעים שיש על מי לסמוך, בשליחויות רגילות, שליחויות משפטיות, מסירה משפטית וכל צורך אחר.

משרד השליחויות ערוך ומוכן לכל בקשה ולכל תרחיש כדי שהלקוחות יוכלו לקדם את עסקיהם בעזרת המסמכים הדחופים הנדרשים לכך.

bottom of page