top of page

שליחות עם צוות מיומן

לא כל אחד מתקבל לעבודה אצלנו. ומדוע? אנו מודעים לכך, שלא כל אחד מסוגל לבצע שליחות משפטית, או שליחות הקשורה בגופים ציבוריים, ולכן, כאשר אנו מעסיקים עובדים, אנו מקפידים איתם על אמינות ומקצועיות. לכן, אנו מעמידים לרשותך צוות אמין ומיומן של שליחים, שיבצע את השליחות שלך על הצד הטוב ביותר.

אמינות:

אנו מודעים לגודל האחריות הכבדה, הרובצת על כתפי השליחים. אנו מבינים, שהחומר שאתם מפקידים בידינו, הוא חומר חסוי ורגיש, וכל טעות הכי קטנה מצדנו, עלולה לגרום לכם לנזק.

וכדי שתוכלו לחתום לנו בלב שקט על טופס ייפוי כח, אנו מסננים היטב את הבחורים המתקבלים אלינו לעבודה. אנו לא נקבל כל אחד לעבודה, כי לא כל בחור מתאים לקחת חומר רגיש שלכם בידיים שלו.

 

מקצועיות:

אנו נותנים הכשרה לשליחים שאנו מקבלים, ומלמדים אותם כיצד להתנהל מול הגופים בהם מתבצעת השליחות. אנו מלמדים אותם את הפרוצדורות השונות הקשורות בהוצאת מסמכים, ובהגשת מסמכים.

 

מי יתקבל אצלנו לעבודה?

בגלל התפקיד הרגיש, יש לנו מספר תנאים ייחודים לקבלה לעבודה, על מנת שנוכל להעמיד לרשותך צוות אמין ומיומן.

בעלי ניסיון בלבד- אנו מקבלים עובדים בעלי ניסיון קודם בעולם העבודה, או בעולם הצבא. לנו חשוב לקבל עובד חרוץ ונאמן, על מנת לשמור על המסמכים שלכם, ועל השם הטוב של החברה.

המלצות- חשוב לנו לדעת כמה שיותר פרטים על המועמד, על מנת למנוע מצבים לא נעימים מהלקוחות שלנו, ולכן אנו נרצה לקבל המלצות ממעסיקים קודמים של המועמד.

 

עדיפות לבעלי מקצוע- בגלל האופי המשפטי של העבודה, אנו נעדיף לקבל סטודנטים בתחום המשפטים, עם הבנה וידע בתחומים של דיני מקרקעין, ודיני המשפט בישראל.

 

עדיפות לבעלי אופנוע- חשוב לנו מהירות הביצוע של השליחות. ידוע לנו, שבמקרים מסוימים, כל שעה יכולה להיות בעלת הכרעה, וכל עיכוב בשליחות יכול לגרום לך נזק, לכן אנו מעדיפים לקבל עובדים שיש ברשותם אופנוע, ושעברו את שאר

המבדקים, והתגלו כעובדים מסורים וחרוצים.

 

לרשותך צוות אמין ומיומן, בעל ניסיון בביצוע כל שליחות משפטית הנדרשת.

bottom of page