top of page

שירותים לעורכי דין

Updated: Oct 12, 2022


שירותים לעורכי דין

לעורכי-דין יש עבודה רבה הכוללת משימות ומטלות רבות, לעתים ומפאת אילוצי זמן ועומס, הם מתקשים בביצוע כל המוטל עליהם.


הבעיה נוצרת בעיקר כאשר הם ניצבים מול לקוחות שונים שאותם הם צריכים לייצג ולהיות זמינים להם כשמקביל, יש להם את ניהול העבודה השוטפת וענייני המשרד המרובים שהם כשלעצמם גוזלים מהם המון זמן ומשאבים.


על-מנת לייעל את עבודת עורכי-הדין, קמו חברות שונות אשר מעניקות שירותים חיצוניים לעורכי דין בתחומים שונים, כמו לדוגמה חקירות, מחשוב, איתור חייבים, שירותים כלליים, תרגומים, שירותי מחשוב, שליחויות משפטיות או רגילות, שירותים משפטיים לעורכי דין וכו'.


הפעילות של החברות האלה חוסכת זמן ועלויות והן מעניקות לעורכי-הדין מגוון של פתרונות הכרחיים שמייעלים את עבודתם בצורה משמעותית ומקדמים תהליכים שהם תמיד אקוטיים.


שליחויות משפטיות


חלק מהעבודה השוטפת של עורכי-דין מתבססת על מסמכים משפטיים שמועברים מיעד ליעד, כמו לדוגמה חומרים שונים שצריך להעביר אל בתי-משפט השונים ברחבי הארץ, חומרים מסווגים שצריך לשלוח ליעדים מסוימים, מסמכים לחתימה, מעטפות עם מידע מההוצאה לפועל ועוד.


שליחויות אלו כגון שירותים משפטיים לעורכי דין, חייבות להתבצע באופן הזריז ביותר, מאובטחות ברמה גבוהה ומדויקת ועל פי כללים מפורטים והכרחיים. לצורך כך משרדי עורכי דין נעזרים ביום יום בחברה שמתמחה במתן שירותים לעורכי דין ובביצוע שליחויות באופן אחראי וייחודי כיאה לחשיבותן של שליחויות משפטיות.


פעמים רבות שליחויות משפטיות מחייבות העברה אישית לידי הנמען כדי לוודא שהנמען יקבל מסמך חשוב זה באופן אישי או על ידי בא הכוח שלו.


כדי להימנע מטעויות במסירת המשלוח וכדי שהמשימה תושלם תוך פרק זמן קצר במיוחד, מי שמתמקצע בתחום זה מבצע את המוטל עליו באופן אחראי, מקצועי וברמת דיוק גבוהה, תוך שימוש בשיטות לוגיסטיות מתקדמות ותקשורת מיטבית.


חברת שליחויות

חברות אשר מתמחות בשירותים לעורכי דין חייבות לכלול גם שליחויות אשר מבוצעות בזמינות גבוהה מהיום להיום ובאופן בלתי מתוכנן, מכיוון שבמקרים רבים עורכי-הדין זקוקים בפתאומיות לשליחות ברמת דחיפות גבוהה ועל החברה לעמוד בלוח הזמנים ולבצע את השליחות ביעילות גבוהה.


שליחויות אלה הן רגישות מאוד וחוסכות לעורכי-הדין זמן יקר של נסיעות ועמידה בתורים השונים ולכן על השליח להיות אמין ומיומן, כדי שהעבודה תתבצע על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצונם של עורכי הדין.

18 views0 comments

Comments


bottom of page