top of page

שליח משפטי בשליחות משפטית

משרד שליחים המבצע בעיקר שליחות משפטית של מסמכים משפטיים,מבצע הדרכות לעובדיו לגבי אופן ההתנהלות מול עורכי הדין ומול גורמים ממשלתיים ומשפטיים על מנת לספק לכם את שירותי המסירה המשפטית המקצועיים ביותר.

שליחויות משפטיות

שליחות משפטית אינה פעולה אוטומטית  ויש להבין אותה מכל היבטיה כדי לבצע אותה כנדרש. אם לדוגמה אחד השליחים נדרש להקים חברה ברשם החברות, הוא צריך לדעת את אופן ההתנהלות במשרד זה.

 

אם שם החברה לא אושר, הוא אמור להתקשר לעורך הדין, לבקש שם נוסף כדי שיוכל לקדם את התהליך ולפתוח את החברה באמצעות שם אחר. אם השליח אינו מכיר את ההתנהלות ברשם החברות הוא יחזור כלעומת שבא, ללא השלמת המשימה.

 

שליח משפטי מנוסה ומיומן השליחויות המשפטיות, יעבור על הניירת ויציג בפני הרשם אופציות לשמות נוספים שנרשמו מראש במסמכים כדי שהרשם יבחן גם את האופציות הללו. לאחר הקמת החברה, שליח משפטי מנוסה, יחזיר את מלוא המסמכים החתומים למשרד עורכי הדין.

בדרך זו עורכי הדין מודעים ליכולות ולידע של השליחים ברור להם שהשליחים יעשו כל שניתן כדי להשלים את המשימה בהתאם לבקשת עורך הדין.

מסירות משפטיות

מסירות משפטיות הן במקרים רבים משימות מורכבות. צוות העובדים נדרש לאתר את הנמען כשבמקרים רבים הוא מנסה להתחמק ואינו מעוניין בקבלת המעטפות האקוטיות ולאפשר לבצע את המסירה. הוא מעדיף לא לקבל את המסמכים כדי למשוך זמן וכדי לומר בבית המשפט שהמסמכים לא הגיעו לביתו.

 

השליחים המבצעים שליחות משפטית מתייחסים לאיתור הנמען ברצינות רבה, הם מתקשרים אליו, מנסים לתאם פגישה פעם אחר פעם. אם הם לא מצליחים הם מגיעים לפחות שלש פעמים לביתו או למקום העסק שלו, כדי למצוא אותו בכל מיני שעות ובימים שאינם עוקבים.

 

אם שליח משפטי מצא את הנמען הוא מוסר לו את המסמכים גם אם הוא מסרב לחתום שאכן קיבל אותם. כדי לתעד מהלך זה, השליח חותם על תצהיר מפורט הכולל מידע על יום העברת המעטפה, תאריך ושעה. כמו כן את תיאורו של מקבל המעטפה, מין, גיל משוער ופרטים מזהים נוספים.

 

התיעוד ישמש בעת הצורך הוכחה לעובדה שהנמען או מי מבני משפחתו קיבל את המעטפה עבורו.

עבודה עם עורכי דין

לעורכי דין מתוקף תפקידם יש דרישות ייחודיות התואמות את התיקים המשפטיים האזרחיים או הפליליים שבהם הם מטפלים.

 

משרד של שליחויות לעורכי דין המבצע זאת עבורם חייב להיות משרד אמין, יעיל וקשוב ללקוחותי במיוחד בנושא של מסירה משפטית מקצועית .

 

אנחנו מבצעים את המשימות השונות של שליחות משפטית במסירות רבה, תוך מתן תשומת לב לכל פרט ובמלוא האחריות. כל מכתב או מעטפה מגיעים ליעדם על פי לוח הזמנים שביקשו עורכי הדין, מהיום למחר מהיום להיום או בשליחות מהירה ומידית.

bottom of page