top of page

טופס מסירה משפטית

Updated: Aug 22, 2022


טופס מסירה משפטית

מילוי טופס מסירה אישית


מסמכים משפטיים הם תמיד אקוטיים, מדובר בהודעות מההוצאה לפועל על פתיחת תיק בגין חוב מסוים, כתב תביעה, זימון לבית המשפט, או כל הודעה בנושאים משפטיים אחרים. המסמכים הללו מהווים גורם מכריע בהליכים המשפטיים השונים ולכן הנמען או בא כוחו חייב לאשר כי קיבל את המעטפה במסירה אישית.


השליח המשפטי שהוא מומחה בנושא זה ממלא טופס מסירה משפטית ומתעד את כל מהלך העניינים בכל מסירה של מעטפה ספציפית. אם הנמען היה בביתו, הוא חותם על גבי הטופס. השליח רושם את תאריך ושעת המסירה בפועל, מקום המסירה וכל פרט רלוונטי נוסף.


אם הנמען לא היה בביתו וקיבל זאת קרוב משפחה שלו שגילו הוא מעל 18 גם חתימה זו קבילה. אדם שאינו עצמאי עקב מחלה, האפוטרופוס שלו חותם עבורו.


השליח המשפטי לא יכול לתעד חלק מהמקרים באמצעות צילום לאור החוק להגנת הפרטיות שהוא תקף בבתים, אלא אם המסירה מתבצעת ברחוב, או במקום ציבורי.


נמען שאינו נמצא בביתו


אם השליח המשפטי מגיע שלוש פעמים לביתו של הנמען, בשעות שונות של היממה ובימים לא עוקבים ובכל הפעמים הללו הנמען אינו נמצא בביתו או לא פותח את הדלת, יש אפשרות להשאיר את המעטפה כשהיא מודבקת על הדלת.


בטופס המסירה המשפטית יציין השליח את השתלשלות המסירה, מידע מפורט על כל הפעמים שבהם הוא ביקר בבית והמועד שבו הודבקה המעטפה על הדלת.


קיימת חשיבות רבה לתיעוד מפורט של השליח המשפטי בכל מקרה ובמיוחד כשמדובר במסירה שאינה מלאה לאור ההתחמקות של הנמען, העובדה שהוא שינה כתובת או עקב נסיעה לחו"ל.


רק כאשר מדובר בפקודת מאסר - חייבת להתבצע מסירה מלאה.


השלכות של טופס מסירה משפטית


העובדה שהנמען קיבל את המעטפה המשפטית או מישהו אחר קיבל זאת עבורו היא אקוטית. לא אחת במהלך המשפט הנושא עולה לדיון וזאת לאור התפתחויות שונות בתיק והעובדה שהנמען טוען שלא קיבל את המידע הרלוונטי.


במקרה זה מעיינים בטופס מסירה משפטית ומיידעים אותו על פרטי המקרה, אם הוא קיבל את המסמך, מישהו מבני משפחתו וכו'.


זו הסיבה שהשליחים המשפטיים שהם מיומנים מאד בקטגוריה זו, ממלאים את הטופס על כל סעיפיו באופן מוקפד מיד לאחר המסירה כדי שלא ישכחו שום פרט חשוב וכך כאשר יש תיעוד מושלם מחזירים את הטופס לגורם השולח, כמו לשכת ההוצאה לפועל, בית המשפט, עורך הדין ועוד.

9 views0 comments

Comments


bottom of page