top of page

שליחות טאבו ביטול משכנתא

הצעת מחיר

חברת השליחות שלנו מתמחה בהגשת שטר משכנתא אל הטאבו. אנו נסייע לכם גם כאשר תסיימו לבטל את המשכנתא. אנו מציעים את שירות שליחות טאבו ביטול משכנתא כדי לחסוך לכם זמן נסיעה אל הטאבו.

משכנתא מתבטלת כאשר מסיימים לשלם. לפעמים סיום תשלום המשכנתא יהיה לאחר 30 שנות פירעון משכנתא, לפעמים יהיה זה קרוב משפחה שיסייע לפרוע את כל המשכנתא, ולפעמים הסיבה תהיה בגלל מכירת הדירה במחיר שכיסה את כל המשכנתא. הבנק מבטל את המשכנתא רק כאשר כל חוב המשכנתא כוסה במלואו.

כאשר אתם פורעים את המשכנתא, עליכם לגשת אל הטאבו לצורך ביטול המשכנתא. יש לזכור שבזמן שרשומה על הדירה משכנתא אזי הדירה משעובדת אל הבנק, ואם לא ישלמו לבנק את הסכום החודשי של המשכנתא אזי יוכל הבנק באמצעות ההוצאה לפועל לקחת את הדירה ולמכור אותה ולכסות את המשכנתא.

לבד משירות שליחות טאבו ביטול משכנתא שאנו מציעים, אנו מציעים שירותים נוספים הקשורים בטאבו: אנו דואגים לרישום הערת אזהרה בטאבו, לרישום עיקול, משכון דירה, וכו'. אנו מציעים תמיד בנוסף את השירות של הוצאת נסח חדש של טאבו.

על מנת לבטל את רישום המשכנתא יש להביא אל הטאבו את המסמכים מן הבנק המורים על ביטול המשכנתא. כעת הדירה תהיה שייכת רק לבעל הדירה ללא שום קשר אל הבנק.

אנו מציעים את שירות שליחות טאבו ביטול משכנתא מכל מקום בארץ. אנו מאמינים שאפשר לחסוך זמן נסיעה ואין צורך לבזבז זמן על פעולות פשוטות כמו ביטול משכנתא בטאבו ולכן תוכלו להזמין את שירות השליחים שלנו מכל רחבי הארץ. תוכלו להזמין את שירות השליחים שלנו גם מהצפון וגם מהדרום גם מאילת וגם מהערבה.

מה שמייחד את החברה שלנו הוא הידע המקצועי והמוניטין. עובדי החברה שלנו יבואו מכל מקום בארץ לקחת את המסמכים ולהגיש אותם אל הטאבו. אתם יכולים להיות בטוחים בביצוע מקצועי של השליחות.

bottom of page