top of page
הצעת מחיר

שליחות ל טאבו - רישום משכנתא

כאשר קונים דירה חדשה, נאלצים לרוב לקחת משכנתא. כדי להשיג משכנתא, יש לחתום על שטר משכנתא. הליך רישום משכנתא בטאבו, הינו הליך משפטי, ארוך ומייגע. תהליך זה, גוזל מאתנו זמן וכסף. לפעמים, אין זמן להתרוצצויות הקשורות בתהליך רישום משכנתא בטאבו. לשם כך, אנחנו בחברת שליחויות, מספקים לכם, שירות של שליחות עבור טאבו- רישום משכנתא.

האם אפשר לתת לזרים שליחות של רישום משכנתא בטאבו?

לכאורה, נראה שרישום משכנתא, היא הליך מורכב, שהיחידים שיכולים לבצע אותו, הם בעלי הדירה, אך הדבר איננו כך.

חברת השליחויות שלנו, היא חברה אמינה, שתבצע את תהליך רישום המשכנתא בטאבו, על הצד הטוב ביותר. צוות השליחים, הוא צוות מימון ומקצועי שנבחר בקפידה. אנו בוחרים אנשי צוות יוצאי יחידות מובחרות בצבא, עם המלצות, וללא שמץ של עבר פלילי. לצוות המקצועי שלנו, תוכלו לחתום על טופס ייפויי כוח ללא חשש.

מה עליכם להכין בשביל בקשת רישום המשכנתא?

הדבר העיקרי שחייבים, עבור טאבו רישום משכנתא, הוא חמישה עותקים של שטר המשכנתא. בנוסף, עליכם להכין במקרים מסוימים, טופס בקשה לרישום משכנתא.

כאשר הדירה לא רשומה בפנקס הבתים המשותפים, ולא בוצעה עסקה בנכס, מיום 31/12/1999, יש לצרף אישור על תשלום מס רכוש על הנכס למס הכנסה.

אם הדירה רשומה בפנקסי הבתים המשותפים, אין צורך לצרף אישור על תשלום מס רכוש.

יש לצרף אישור על תשלום מיסים לרשות המקומית.

רישום דירה הנקנית בדמי מפתח- דמי מפתח, הם אופציית שכירות, שהייתה נהוגה בשנים הראשונות של המדינה: השוכר היה משלם סכום כסף מסוים על הדירה, ואז מקבל זכות לשכור את הדירה במחיר מוזל ביותר.

 

בעל בית שמשכיר את הדירה שלו בדמי מפתח, לא יוכל להוציא את השוכר, אלא רק כאשר השוכר מוכן לעזוב מרצונו.

כאשר רוצים להגיש בקשת טאבו רישום משכנתא על קניית דירה בדמי מפתח, יש לצרף מסמך המוכיח כי הדירה נקנתה בדמי מפתח לצורך שכירות.

יש לשלם אגרה עבור פתיחת התיק, ולצרף את האישור על ביצוע תשלום האגרה.

bottom of page