top of page
הצעת מחיר

שליחות ברשם החברות - הקמת חברה

כאשר רוצים לפתוח חברה ברשם החברות, יש לגשת אל רשם החברות ולפתוח תיק עבור החברה.

מה ההבדל בין חברה פרטית, לחברה ציבורית?

 

חברה פרטית- חברה פרטית, היא חברה בבעלות אדם אחד, או כמה שותפים, אשר לא ניתן לסחור במניות החברה בבורסה, או שלחברה אין כלל מניות.

 

חברה ציבורית- חברה אשר כלל האוכלוסייה יכולה לסחור במניות החברה בבורסה.

הליך פתיחת חברה חדשה:

 

הליך הבקשה לפתיחת חברה, דורש מספר תהליכים, עד לקבלת תעודת תאגיד בדואר ובמייל מרשם החברות לאחר כמה ימים.

 

הגשת בקשה לפתיחת חברה חדשה: יש למלא טפסי בקשה לפתיחת חברה חדשה.  בין המסמכים שיש להגיש ברשם החברות עבור פתיחת חברה, יש לצרף פרוטוקול, עם החתימות והאישורים הנדרשים.

 

תעודת תאגיד: אחרי כמה ימים, לאחר הגשת הבקשה לפתיחת החברה, תתקבל מרשם החברות, תעודת תאגיד. בתעודה יהיה רשום מהו המספר של החברה החדשה.

אילו עוד פעולות נוספות ניתן לבצע אצל רשם החברות?

 

בנוסף לפתיחת חברה, ניתן לבצע פעולות נוספות אצל רשם החברות, המשפיעות על החברה:

ביצוע שיעבוד של חברה- פעולה זו מבצעים כאשר החברה נקלעה לחוב, ובדרך זו "ממשכנים" את החברה, עד לפירעון החוב.

 

פירוק חברות- פירוק חברות נעשה כאשר החברה כבר לא פעילה, או במקרים של קריסה כלכלית, ואז יש צורך להכריז על פשיטת רגל, ולפרק את החברה.

 

שינוי דירקטוריונים, או בעלי מניות בחברה: לפעמים, משתנים בעלי התפקידים בחברה. במקרה זה, חשוב מאוד לגשת אל רשם החברות, ולשנות את שמות בעלי התפקידים.

 

איתור מידע על חברה: ניתן דרך רשם החברות, לברר מידע על חברה מסוימת: בעלי תפקידים בחברה, האם החברה משועבדת, האם החברה בתהליכי פירוק, וכו'.

למה תוכלו לסמוך עלינו?

ביצוע פעולות אצל רשם החברות, דורש דייקנות מרבית. אנו חברה אמינה ומקצועית, אשר מתחייבת לבצע באופן מדויק, כל פעולה שתבקשו מאתנו לבצע ברשם החברות. אנו נסייע לכם לפתוח חברה, לשנות בעלי תפקידים בחברה, רישום שיעבוד חברה, פירוק חברות, ועוד.

 

אנו נחזיר אליכם את המסמכים המורים על ביצוע הפעולה ברשם החברות.

bottom of page