top of page
הצעת מחיר

שליחות משפטית בבית הדין האיזורי  לעבודה - פתיחת תיק

חשוב מאוד לנהל חוזה עבודה תקין ומסודר בין מעסיק לעובד. בחוזה צריך להיות פירוט מלא של השכר ומועד התשלום של השכר וכיצד יועבר השכר. מומלץ  מאוד לא לעבוד בשחור.

 

חוזה תקין בין מעסיק לעובד הוא בסיס מצוין לתביעה בבית הדין לענייני עבודה כאשר המעסיק מפר את החוזה. על בסיס החוזה ניתן לגשת אל בית הדין לענייני עבודה פתיחת תיק.

אחת מהסוגיות הנפוצות ביותר בבית הדין לענייני עבודה הוא איחור בתשלום. החוק במדינת ישראל מחייב את המעסיק לשלם לעובד במועד הנקוב בחוזה את מלוא הסכום. כמו כן, החוק במדינת ישראל קבע פיצוי מסוים כאשר מעסיק מפטר עובד.

 

ישנם מצבים בהם נאסר לפטר עובד, כמו למשל האיסור לפטר אישה בהריון בגלל הריונה. כאשר המעסיק מפר את החוזה, מפטר מסיבה לא מוצדקת ולא נותן פיצוי על הפיטורין, ראשי העובד לתבוע את המעסיק בבית הדין לענייני עבודה.

מטרת בית הדין לענייני עבודה היא לאפשר לציבור העובדים לשמור על זכויותיהם מול המעסיקים וכן לשמש ככלי  מרתיע מול המעסיקים. כאשר יש חוזה עבודה מסודר המעסיק יעדיף לעיתים לא להסתבך מול בית הדין לענייני עבודה.

הצד הנתבע בבית הדין לענייני עבודה צריך להגיש כתב הגנה ואף ראשי להגיש תביעה נגדית. התביעה הדיון בתביעה הנגדית יהיה ביחד עם הדיון בתביעה הראשונה.

כל דיון בין מעסיק לעובד, נידון בבית הדין האזורי לעבודה. מותר לשני הצדדים הדנים ביניהם בבית הדין לענייני עבודה לשכור עורך דין. פסק הדין הניתן בבית הדין לענייני עבודה הוא פסק דין מחייב אשר ניתן לגשת איתו אל ההוצאה לפועל במידה והצד המורשע מסרב לשלם את הסכום שהוטל עליו.

לפני הדיון בבית הדין יש לבצע את השלב הראשון בהליך בית הדין האזורי לעבודה- פתיחת תיק. הדיון בין המעסיק מתבצע בבית הדין האזורי לענייני עבודה וניתן לערער על הפסק בבית הדין הארצי לעבודה.

חברת השליחויות שלנו תשמח לסייע לכם בכל מה שצריך עבור בית הדין לענייני עבודה פתיחת תיק. אנו נפתח עבורכם את התיק בבית הדין לענייני עבודה ונוציא עבורכם כל מסמך שתזדקקו לו עבור הדיון. ניתן להזמין את השירות שלנו במשך 24 שעות ביממה.

bottom of page