top of page

שליחות טאבו ביטול משכנתא + הוצאת נסח מעודכן

הצעת מחיר

כאשר רוכשים דירה צריך לשלם על רכישת הדירה. ברוב המקרים אין את הסכום המלא לרכישת דירה, ולכן לוקחים משכנתא מהבנק לצורך רכישת הדירה.

משמעות המושג משכנתא היא שאחוז מסוים מהדירה משויך לבנק. אחוז זה הוא הסכום עליו משלמים את המשכנתא. לאחר החתימה על שטר המשכנתא יש להגיע אל הטאבו ולמסור את שטר המשכנתא. לאחר פירעון המשכנתא יש צורך לבצע שליחות טאבו ביטול משכנתא + הוצאת נסח מעודכן.

לעיתים יש הערת אזהרה של שיעבוד הדירה לבנק עקב פיגור בתשלום המשכנתא. כאשר הבנק מכין שטר ביטול משכנתא, הבנק מכין מסמכים של שחרור הדירה מהמשכנתא. במידה והדירה רשומה ברשם המשכונות, על הבנק להכין מסמכי שחרור של הדירה מרשם המשכונות.

לקיחת משכנתא על דירה הינה הדרך הבטוחה ביותר כיום לאפשר לזוג צעיר לרכוש דירה. ישנם מספר מסלולי משכנתא. הזוג נדרש להביא הון עצמי על המשכנתא. הבנק מזמין שמאי הבודק את שווי הנכס. ישנם נקודות זיכוי שהמדינה מעניקה במקרים מסוימים לזוג. נקודות אלו מעניקות סכום השתתפות מסוים שהמדינה נותנת על הדירה.

בכל פעולה המתבצעת בטאבו מומלץ להוציא נסח טאבו מעודכן. חשוב לוודא שהשינוי נקבע בנסח הטאבו. ביטול רישום המשכנתא מהטאבו מקנה את הדירה אל הבעלים באופן סופי. לבנק אין יותר קשר הדירה. במשך כל שנות המשכנתא הדירה הייתה משויכת לבנק. כאשר אתם פרעתם את כל המשכנתא מומלץ לכם לבצע את הפעולות: שליחות טאבו ביטול משכנתא + הוצאת נסח מעודכן.

אנו מתמחים במגוון שליחויות הקשורות במנהל מקרקעי ישראל. אנו מבצעים רישום בטאבו. אנו נרשום הערות אזהרה בטאבו ונדאג להוציא נסח טאבו.

כאשר ביטול המשכנתא נעשה כחלק מהליך של מכירת דירה וקניית דירה חדשה, אנו נסייע לכם בהליך טאבו ביטול משכנתא+ הוצאת נסח מעודכן, וכן ברישום השטר של המשכנתא החדשה על הדירה החדשה שתרכשו.

לשכות המקרקעין פזורים ב12 ערים ברחבי הארץ, אולם על מנת להקל על תושבי הערים או מושבים וקיבוצים בהם אין לשכת רישום מקרקעין, אנו נגיע עם המסמכים המתאימים אל לשכת המקרקעין הקרובה אליך כדי לתת את שטר ביטול משכנתא.

bottom of page