top of page
הצעת מחיר

שליחות ל טאבו - ביטול עיקול והוצאת נסח מעודכן

כאשר מעקלים דירה זהו מצב לא נעים. המצב בו ההוצאה לפועל מעקלת את הדירה נוצר כאשר לווה לא פורע את החוב למלווה. סיבה נוספת לעיקול נכסים היא כאשר נתבע לא משלם את הסכום בו הורשע בבית המשפט. עיקול הנכס נרשם בטאבו. לכן כאשר מבוטל העיקול, יש לגשת אל הטאבו לצורך פעולות: טאבו ביטול עיקול+ הוצאת נסח מעודכן.

על מנת ליצור כלי משפטי המאפשר לבעלי חוב לגבות את חובם בדרכים חוקיות, הקימה מדינת ישראל את ההוצאה לפועל ואת כונס נכסים. ההוצאה לפועל הינו גוף המוציא צווי עיקול. כונס הנכסים הינו גוף המטפל בנכסים המעוקלים ודואג למכירתם. לאחר המכירה מועבר הסכום שהתקבל מהמכירה לידי ההוצאה לפועל שדואג לתת את סכום החוב למלווה ואת העודף הנותר מהמכירה אל המלווה.

מכירת הדירה היא דרך לכסות חוב, אולם דרך טובה יותר של בעל הדירה לפרוע את החוב היא כאשר הוא מוכר את הדירה לפני שבעל החוב פונה אל ההוצאה לפועל.

ישנם מצבים בהם יש רישום הערת אזהרה לטובת בעל הדירה. במקרה זה ההוצאה לפועל לא תוכל לעקל את הדירה.

לעיתים יצליח הלווה לקבל מידי בני משפחתו או ידידים את הסכום הדרוש לפירעון החוב לפני עיקול הדירה. כאשר המלווה משלם את כל החוב ומסיר את צו העיקול, עליו לגשת מהר אל הטאבו לצורך טאבו ביטול עיקול+ הוצאת נסח מעודכן.

כל עוד רשום בנסח הטאבו הערה על עיקול הדירה, בעל הדירה אינו יכול למכור את הדירה, משום שאי אפשר לקנות דירה מעוקלת. כאשר מוסר רישום העיקול מעל הדירה, יכול בעל הדירה למכור את הדירה. מכירת דירה בכונס נכסים מוזילה את מחיר הדירה בשלושים אחוז ממחירה הרגיל בשוק. לכן עדיף לבעל הדירה למצוא דרכים אחרות לפרוע את החוב או אפילו לקחת הלוואה בנקאית לפירעון החוב ורק אז למכור בעצמו את הדירה ולהרוויח עליה יותר.

אנו מציעים שירות טאבו ביטול עיקול+ הוצאת נסח מעודכן. שירות זה ניתן בכל חלקי הארץ במשך 24 שעות ביממה.

bottom of page