top of page
הצעת מחיר

שליחות ל טאבו יצירת הערת אזהרה והפקת נסח מעודכן

כאשר לבעל הדירה יש סיכום מסוים לגבי דירה: אי שימוש מסחרי בנכס, כוונה למכור את הדירה לאדם מסוים, או כל מידע משמעותי לגבי זכויות השימוש בדירה, יש לרשום את המידע בטאבו כבתור הערת אזהרה. כאשר קונים דירה ניתן להגן על הדירה מפני נושים והוצאה לפועל כאשר מוסיפים בטאבו הערת אזהרה שזכות המכירה בדירה שייכת לטובת בעל הדירה.

נסח טאבו הוא מסמך תעודת הזהות של הדירה. בנסח טאבו רשום כל המידע שיש לדעת על הדירה: שטח במ"ר, מיקום מדויק, בעלות, זכות שימוש בנכס. כאשר חל שינוי במעמד המשפטי של הדירה יש לרשום את השינוי באופן מידי בטאבו.

רישום הערת אזהרה לטובתכם תחסוך לכם זמן וכסף. אם קשה לכם לנסוע אל לשכת המקרקעין לצורך רישום הערת אזהרה אנו נבצע בשבילכם את שליחות טאבו רישום הערת אזהרה+ נסח מעודכן.

כאשר אדם מעוניין לרכוש דירה, והוא בהליך משא ומתן, מומלץ לרשום הערת אזהרה בטאבו על מנת שקונה אחר שיכול לשלם במידית על הדירה לא ירכוש את הדירה לפניו. חשוב מאוד לציין בהערת אזהרה הגבלת זמן עד מתי היא תקפה. אם לא בוצעה עסקה עד התאריך הנקוב בהערת האזהרה אזי הערת האזהרה מתבטלת.

כאשר מתעניינים בדירה חשוב לבדוק שאין הערת אזהרה על הדירה. גם כאשר בעל חוב רוצה לעקל את הדירה עליו לבדוק שאין הערת אזהרה רשומה לטובת בעל הדירה. משמעות הערת אזהרה בטאבו היא שההוצאה לפועל לא תוכל למכור את הדירה. לכן חשוב לבעל הדירה לגשת אל טאבו רישום הערת אזהרה+ נסח מעודכן. ברגע שבעל הדירה יציג להוצאה לפועל נסח טאבו עם הערת אזהרה לטובתו אזי ההוצאה לפועל לא תוכל להתחיל בהליך מכירת הדירה.

חשוב מאוד להוציא נסח טאבו. חשוב שתראו במו עינכם שהערת האזהרה נרשמה בטאבו ואת הנסח המדויק שלה. תוכלו להזמין אותנו לשליחות טאבו רישום הערת אזהרה+ נסח מעודכן בכל עת שתרצו.

כאשר נוצר צורך מידי ברישום הערת אזהרה, הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר ותוך יום נבצע עבורכם את הרישום והוצאת נסח טאבו.

bottom of page