top of page
הצעת מחיר

שליחות ל טאבו - רישום משכנתא והוצאת נסח מעודכן

כאשר קונים דירה חדשה, יש להמציא תשלום עבור הדירה. רובינו אינם מיליונרים ולכן הדרך היחידה כיום המאפשרת למעמד הביניים לרכוש דירה היא באמצעות לקיחת משכנתא. אנו מציעים לכם, שירות של שליחות עבור טאבו- רישום משכנתא+ הוצאת נסח מעודכן.

הליך הוצאת המשכנתא הינו הליך מורכב. את המשכנתא יש לעשות בבנקים המתמחים במשכנתאות. על מנת לקבל משכנתא מן הבנק יש לבחור פוליסת ביטוח לדירה. ישנו מגוון רחב של פוליסות. יש את הפוליסה הבסיסית שמציעים הבנקים וישנם חברות ביטוח פרטיות המציעות פוליסת ביטוח חיים וביטוח מבנה.

התשלום למשכנתא הוא תשלום חודשי. בהסכם המשכנתא יש לוח סילוקין מפורט המסביר את התשלום החודשי למשכנתא המורכב מקרן וריביות. בלוח הסילוקין מפורטים הריביות על תשלום המשכנתא. חישוב הריבית מורכב מכמה גורמים. יש את מדד הריבית של המשק ובנוסף לכך אחוז ריבית מסוים שנקבע על ידי הבנק.

לקיחת משכנתא צריכה להיעשות בשיקול דעת. יש לבנות עם הבנק לוח סילוקין באופן כזה שהזוג יוכל לעמוד בהחזר החודשי של המשכנתא. הבנקים מעמידים יועצי משכנתאות שמסייעים ללקוחות לבנות משכנתא טובה.

בסיום התהליך של הוצאת המשכנתא יש לגשת אל טאבו- רישום משכנתא+ הוצאת נסח מעודכן.

הסיבה בגללה חשוב לרשום את המשכנתא בטאבו, משום שהבנק משתמש בדירה כעירבון לכך שההלוואה תשולם. לכן רישום משכנתא בטאבו היא מעין סוג של הערת אזהרה שמשמעותה שהדירה משמשת כפיקדון בידי הבנק. ערבות זו מסתיימת כאשר פורעים את חוב המשכנתא.

לאחר רישום המשכנתא חשוב מאוד להוציא את נסח הטאבו המעודכן. את נסח הטאבו יש לשמור בכמה העתקים. ישנם מצבים שונים בהם אנו נדרשים למסור העתק של נסח הטאבו.

כאשר באים לרשום דירה בטאבו יש להגיע עם חמישה העתקים של שטר המשכנתא. רישום המשכנתא נעשה באחת מלשכות הרישום של מנהל מקרקעי ישראל.

שירות טאבו- רישום משכנתא+ הוצאת נסח מעודכן הינו זמין ואנו נשלח אליך שליח תוך יום. השליח יגיע אל לשכת הרישום של מנהל מקרקעי ישראל עם שטר המשכנתא וירשום עבורך את הנכס.

bottom of page