top of page
הצעת מחיר

Success! Message received.

שליחות ל טאבו - רישום עיקול

אחת מהסיבות, בגללן מגישים תביעה בהוצאה לפועל, היא האפשרות לעקל את הדירה של בעל החוב, ובכסף המתקבל ממכירת הדירה, לכסות את החוב. על מנת להשלים את תהליך עיקול הדירה, חשוב מאוד לגשת אל טאבו רישום עיקול, ולרשום שהדירה מעוקלת, ולטובת מי מעוקלת הדירה.

את הדירה, ניתן לעקל, רק אחרי הוצאת צו עיקול מההוצאה לפועל. על מנת לזכות בצו עיקול לנכס, יש לפנות אל הרשם של ההוצאה לפועל, ולהגיש לו בקשה לעיקול מקרקעין. לפני עיקול הנכס, בעל החוב, מקבל אזהרה על עיקול עתידי של נכסיו. אם בעל החוב, לא פורע את החוב עד התאריך שנקבע לו, אזי חל צו העיקול, ובעל החוב ראשי לעקל את הדירה, באמצעות הליך מסוים של הגשת בקשה למכירת הדירה המעוקלת.

כאשר חלפו 3 שנים, מיום עיקול הנכסים של החייב, אך בעל החוב לא הגיש בקשה למכירת הדירה של החייב, ניתן לבטל את עיקול הדירה של החייב. במהלך 3 השנים, לא יכול החייב לבצע שום עסקה הקשורה לדירה: השכרת הדירה, מכירת הדירה מטעמו למישהו אחר, משכון הדירה לבנק.

חשוב מאוד לרשום עיקול דירה בטאבו ולהוציא נסח טאבו מעודכן:

על מנת שבעל הדירה לא יכול לבצע מחטף,ולמכור את הדירה במזומן לאחד מידידיו, ולהעביר את הדירה על שם הקונה בטאבו,חשוב מאודלגשת אלטאבו רישום עיקול, ולרשום שהדירה מעוקלת. כאשר בטאבו רשום על עיקול הדירה, גם אם יהיה ניסיון של החייב למכור את הדירה, הקונה לא יוכל לרשום את הדירה בטאבו על שמו.

רישום עיקול בטאבו באמצעות שליח:

כאשר ניגשים אל הטאבו, אפשר לבזבז זמן רב בתור. לכן, אנו נשמח לבצע עבורכם את רישום העיקול בטאבו. עליכם להוציא לנו, נסח טאבו, המוכיח שהדירה רשומה על שמכם בטאבו, וכן חתימה על ייפוי כח, על מנת שנוכל לבצע את המשימה עבורכם.

 צוות השליחים שלנו, הינו צוות אמין, אשר מבצע מגוון שליחויות של רישום ופעולות שונות בטאבו. אנו נשמח לגשת אל טאבו רישום עיקול, ולרשום את עיקול הדירה.

bottom of page