top of page
הצעת מחיר

שליחות משפטית טאבו רישום עיקול + הוצאת נסח מעודכן

הקדמה כללית על הוצאה לפועל:

כאשר אדם לווה כסף מחברו, עליו לשלם את חובו, במועד הרשום בשטר החוב. סוג נוסף של חוב- הוא סכום כסף, שבית משפט חייב בו את הנתבע. למשל: דמי מזונות, פיצויים על פיטורין, תשלום עבור עבודה, וכו'. כאשר החייב לא פורע את חובו, ראשי בעל החוב להשתמש בכל הדרכים החוקיות, העומדות לרשותו, כדי לפרוע את חובו.

הכלי החזק ביותר שהמדינה מעמידה לרשות בעל החוב לפרוע את חובו, הוא "ההוצאה לפועל".

מהי ההוצאה לפועל?

ההוצאה לפועל, היא גוף שהמדינה הקימה, שעוזר לבעלי החוב לגבות את חובם, באמצעות עיקול נכסים. על מנת לבסס משפטית את העיקול, יש לבצע פעולות של טאבו רשם עיקול+ הוצאת נסח מעודכן.

כיצד מתבצע העיקול באמצעות הוצאה לפועל? בתחילת ההליך, על בעל החוב לגשת אל רשם ההוצאה לפועל, ולפתוח תיק. ההוצאה לפועל שולחת לחייב מכתב על פתיחת תיק בהוצאה לפועל.

כאשר החייב יודע על פתיחת התיק, ואינו מציע דרך לפירעון החוב, יתחיל להצטבר חוב נוסף של ריבית בפיגור פירעון החוב. כאשר החייב אינו פורע את חובו, למרות שיודע על פתיחת התיק, ניתן להתחיל בהליך עיקול הדירה והמקרקעין. על ידי מכירת המקרקעין, ההוצאה לפועל, תכסה את החוב, כולל הריביות שהצטברו לרעתו של בעל החוב.

אילו נכסים ניתן לעקל באמצעות הוצאה לפועל?

ניתן לעקל את חשבון הבנק של החייב, ניתן לעקל נכסים, ובתוכם את רכבו של החייב, ואת הדירה, או קרקעות של החייב, הרשומים בטאבו על שמו. כדי למנוע מבעל הדירה למכור את דירתו בחשאי, עליכם לבצע פעולה של שליחות משפטית טאבו רישום עיקול + הוצאת נסח מעודכן

 

כיצד מתבצע הליך עיקול הדירה ומכירתה?

בעל החוב, יכול להגיש להוצאה לפועל, בקשה לפתיחת הליך של מכירת הדירה של בעל החוב. ההוצאה לפועל, תמכור את הדירה במחיר מוזל, ותפרע את החוב של החייב.

שליחות משפטית טאבו רישום עיקול + הוצאת נסח מעודכן:

בחברה שלנו, אנו מתמחים בשליחויות הקשורות בדיני מקרקעין. לכן, נשמח לחסוך לכם זמן, ולגשת עבורכם אל הטאבו, לצורך רישום עיקול הדירה של החייב, והוצאת נסח טאבו מעודכן של דירת החייב, בה רשום שדירתו מעוקלת. אנו נבצע את השליחות באמינות ובצורה יעילה, ונגיש לכם מסמך נסח טאבו מעודכן של דירת החייב, הכוללת את רישום העיקול.

bottom of page