top of page
הצעת מחיר

שליחות ל טאבו - רישום הערת אזהרה

מהי הערת אזהרה על נכס?

הערת אזהרה על נכס, היא הערה המצורפת לנכס הנרשם בטאבו. בהערה, יהיה רשום הנחיות לגבי שימוש מסחרי בנכס. לפעמים, בהערת אזהרה, יהיה רשום הגבלות לגבי השימוש בנכס, ומי יכול להשתמש בנכס. לכן, חשוב מאוד לגשת אל טאבו רישום הערת אזהרה, לשם הגנה על הדירה.

הגנה על הדירה:

כאשר רושמים הערת אזהרה על נכס, הערה מגינה על בעל הנכס. כך, אם מעקלים את נכסיו של בעל הדירה, הערת האזהרה מגינה על הדירה מפני עיקול.

רישום הערת אזהרה על דירה, לאחר חתימת החוזה:

כאשר חותמים על חוזה לצורך רכישת דירה, חשוב מאוד, לאחר חתימת החוזה, לגשת אל הטאבו, ולרשום הערת אזהרה על הדירה- שהדירה בתהליך מכירה אל בעלותו של הקונה (שחתם על החוזה). פעולה זו, תמנע סיטואציה, בה מוכר הדירה, יחליט שהוא מעוניין למכור את הדירה לאדם אחר, תוך התעלמות מהחוזה שנחתם. הערת האזהרה בטאבו, מגינה על הקונה, שיוכל להשלים את הליך בקשת המשכנתא ורכישת הדירה, מבלי שהדירה תימכר בסופו של דבר למישהו אחר.

לחסוך זמן- על ידי שליחים מנוסים ונאמנים:

כיוון שחשוב לרשום את הערת האזהרה בהקדם האפשרי, לא כדאי שחוסר זמן, יהווה גורם לעיכוב ברישום הערת אזהרה בטאבו. אנו בחברת השליחויות, ניגש אל טאבו רישום הערת אזהרה, ונבצע את השליחות בצורה הטובה ביותר. לחברת השליחויות, מתקבלים רק עובדים ללא עבר פלילי, ועם המלצות על יושר.

מה צריך להכין לצורך רישום הערת אזהרה בטאבו?

חתימה על ייפוי כוח- על מנת שנוכל לבצע את פעולת רישום האזהרה בטאבו עבורכם, עלינו להצטייד בחתימה של ייפוי כוח מצדכם. החתימה נותנת לנו את האישור לבצע את הרישום.

טופס לבקשת רישום הערת אזהרה- צריך שעורך דין יאמת את הטופס.

מסמך המעיד על הסכמה של בעלי הנכס, על הערת אזהרה.

לעיתים, יהיה צורך בהצגת מסמכים נוספים, לצורך רישום הערת אזהרה.

אנו נחסוך לך זמן:

אנו, בחברת השליחויות, נחסוך לכם זמן, ונטפל לכם ברישום הערת אזהרה בטאבו, בצורה מקצועית, יעילה, ומהירה.

bottom of page