top of page
הצעת מחיר

שליחות משפטית לרשם האגודות השיתופיות

כולנו מכירים אגודות שיתופיות, אך לא מספיק מודעים למושג. אגודה שיתופית, היא התאגדות חברתית, שמטרתה שיתוף וחלוקה שווה. ישנם סוגים שונים של אגודות שיתופיות:

 

אגודות ספורט, אגודות שיתופיות ביישובים ובתוך ערים, ועוד.

ישנם עסקים שמבוססים על עיקרון השיתוף: המשביר לצרכן, סוג מסוים של רשתות מזון, ועוד. אנו מבצעים עבור עסקים אלו שליחות של רשם האגודות השיתופיות הגשת מסמך.

על מנת להקים אגודה שיתופית, על חברי האגודה המיועדת לבצע פעולה בסיסית- לגשת אל רשם האגודות השיתופיות- הגשת מסמך ולפתוח תיק בקשה להקמת אגודה שיתופית.

רעיון האגודות השיתופיות, התחיל בבריטניה, כאשר רוברט האוון הקים אגודה שיתופית שכללה מוסדות חינוך, התארגנות לרכישת מוצרים בסיסיים מוזלים ועוד.

הקיבוצים, הם למעשה אגודות שיתופיות. בשנים האחרונות, חלה הפרטה בקיבוצים, אך עד לפני עשור, כל דבר היה נעשה בקיבוץ במשותף: ארוחות משותפות, לינה משותפת של ילדים, חלוקת רכוש ועוד. בשנים הראשונות של המדינה, לא היה קיים בקיבוץ המושג רכוש פרטי אלא כל הרכוש האישי של כל אחד ואחד היה למעשה רכוש של הקיבוץ.

כדי להבין מהי אגודה שיתופית, נספר על שיכון בתוך ירושלים, המתבסס על עיקרון האגודה השיתופית: בתוך שכונת קריית משה בירושלים, ישנו רחוב בשם רחוב "גת".

רחוב זה, מנוהל על ידי אגודה שיתופית. במשך שנים רבות, משפחות שרצו לקנות דירה ברחוב זה, היו צריכות לקבל אישור מחברי הוועד של האגודה השיתופית וכאשר היו מוכרים דירה בשיכון אזי עשר אחוז ממכירת הדירה היה עובר אל האגודה השיתופית. כל אחד מדיירי הרחוב שילם סכום חודשי על ניקיון וגינון הרחוב.חברי הוועד נבחרים אחת לכמה שנים על ידי התושבים.

 

כל החלטה חשובה מתקבלת על ידי הצבעה ועל ידי חתימה של של חברי הוועדה.

פתיחת האגודה השיתופית נעשית ברשם האגודות השיתופיות. צריך מינימום 7 אנשים כדי לפתוח אגודה שיתופית. כאשר פותחים אגודה שיתופית, יש להגיש מסמך של תקנון האגודה אל רשם האגודות השיתופיות. 

bottom of page