top of page
הצעת מחיר

שליחות משפטית לרשם ההקדשות - מסירת מסמכים

מדינת ישראל מינתה את רשם ההקדשות לטפל בהקדשים הציבוריים. הקדש ציבורי הוא מבנה שנתרם על מנת לשמש את הציבור. הנכס מונה על ידי "מקדיש" ומתוחזק על ידי "נאמן".

ל"נאמן" יש תפקיד בעל אחריות גדולה- לדאוג לכל מה שקשור בנכס ההקדש: טיפוח הנכס, תחזוקת שוטפת של הנכס, עניינים מוניציפליים, וכו'. חלק מהעבודה השוטפת, היא לגשת אל רשם ההקדשות הגשת מסמכים, כדי למסור לרשם ההקדשות מסמכים שונים הקשורים אל הנכס.

על הנאמן מוטלת החובה לדאוג להשקיע את הכסף הנכנס מההקדש, וכן על הנאמן למסור דיווח על הוצאות והכנסות לרשם ההקדשות. על הנאמן להקדש לדאוג שכל מסמך הקשור אל ההקדש יגיע לידי רשם ההקדשות. הנאמן להקדש מקבל משכורת הנקראת "שכר טרחה" עבור הטיפול בהקדש. כאשר רוצים לשנות נאמן להקדש, יש לרשום את השינוי ברשם ההקדשות.

 

את האישור עבור שכר הטרחה של הנאמן להקדש יש להוציא מבית המשפט. יש להוכיח לבית המשפט שהניהול של הנאמן להקדש הינו ניהול תקין.

אם הנכם נאמנים על הקדש ציבורי,  אנחנו נחסוך לכם את הפעולה של רשם ההקדשות הגשת מסמכים על מנת שתוכלו להקדיש את הזמן לטיפול בהקדש.

פעולות שניתן לבצע ברשם ההקדשות: רשם ההקדשות מרכז את כל הפעולות לביצוע הקשורות להקדש. הפעולה הראשונה היא פתיחת תיק ברשם ההקדשות. מהלך הניהול השוטף של ההקדש צריך להיות בשקיפות מלאה עם רשם ההקדשות. על כל פעולה שמתבצעת בהקדש יש צורך לדווח עליה ברשם ההקדשות. לכן כל מסמך שקשור אל ההקדש צריך להגיע לידי רשם ההקדשות. כמו כן יש חובה לדווח לרשם ההקדשות כאשר יש שינוי כלשהוא בייעוד ההקדש.

לנהל הקדש זוהי פרוצדורה מורכבת. אחד מהקשיים הטכניים בניהול הקדש הוא הצורך לגשת מדי פעם אל רשם ההגשות הגשת מסמכים, ולכן חברת השליחויות שלנו חוסכת לכם את הזמן ומציעה לכם שירות של מסירת מסמך אל רשם ההגשות.

 

אין זה משנה מהו סוג המסמך הנדרש. אנו מגישים כל מסמך החל ממסמכי בקשה לרישום הקדש ועד מסמכים הקשורים בניהול תקין של הקדש או מסמכים המורים על הצורך בהחלפת הנאמן להקדש.

bottom of page