top of page
הצעת מחיר

שליחות משפטית ל רשם החברות - חברה קיימת

כאשר מנהלים תיק חברה ברשם החברות, יש צורך לעדכן מדי פעם את המסמכים הרשומים בתיק. חברות עוברות שינויים.

 

ישנם חברות העוברות תהליך מיזוג וישנם חברות העוברות תהליך פירוק. כאשר הנכם צריכים להגיש מסמך המורה על מצב שינוי בחברה שלכם הנכם מוזמנים להיעזר בשירות השליחים שלנו. אנו נבצע עבורכם את שליחות רשם החברות הגשה חברה קיימת.

אנו נגיש עבורכם סוגים שונים של מסמכים בשירות רשם החברות הגשה חברה קיימת:

  1. שינויים בתקנון החברה- לכל חברה רשמית צריך שיהיה תקנון החברה. לפעמים מסיבות שונות חלים שינויים בנוסח תקנון החברה. כאשר חל שינוי בתקנון החברה חובה להגיש לרשם החברות מסמך של תקנון חדש.

  2. שינויים במניות החברה- חובה לדווח לרשם החברות על כל עיסוק של החברה במניות: רכישת מניות, הקצאת מניות, העברת מניות, וכו'. כאשר חל שינוי במניות החברה יש להגיש תצהיר על כך החתום בידי עורך דין.

  3. הפסקת שירות רואה חשבון של החברה- חובה על כל חברה להעסיק רואה חשבון המבקר את החברה, ומכין דו"חות ומאזנים כספיים. חשוב שברשם החברות יהיה מסמך ובו מצוין מי רואה החשבון של החברה.

  4. דיווח שנתי: חובה להגיש כל שנה לרשם החברות את הדו"ח השנתי של החברה.

  5. שינויים בכתובת של החברה: פעמים רבות חברה עוברת כתובת. כל חברה מחויבת לתת לרשם החברות את הפרטים המדויקים של כתובת החברה. לכן כאשר יש שינוי בכתובת החברה צריך להגיש לרשם החברות תצהיר על שינוי כתובת החברה.

  6. שינוי שם החברה: חברות רבות מחליפות שם כחלק מהחלפת מותג. ברשם החברות צריך להיות השם המדויק של החברה. לכן כאשר החברה משנה את שמה חובה עליה למסור תצהיר עם שינוי שם החברה.

 

שירות רשם החברות הגשה חברה קיימת ניתן מכל רחבי הארץ. ניתן להתקשר אלינו בכל רגע שתצטרכו. צוות השליחים שלנו מנוסה במגוון רחב מאוד של הגשות משפטיות. אנו מתמחים בהגשה משפטית אל סוגים שונים של גופים: בתי משפט, הוצאה לפועל, רשמים, וכו'. מאות הלקוחות שלנו יעידו על שירות מקצועי ואיכותי.

bottom of page