top of page
הצעת מחיר

שליחות משפטית ל רשם העמותות - הגשת מסמכים

עמותה היא גוף שפועל לטובת הציבור ללא מטרות רווח. ברחבי הארץ, ישנם עשרות אלפי עמותות מתחומים שונים: עזרה לחולים, עזרה סוציאלית, וכו'. עובדי העמותה מקבלים משכורת חודשית.

משכורת חודשית, היא סכום קבוע שנכנס לבנק עם תלוש מדי חודש. רווח, הוא סכום משתנה לפי היתרה הנותרת לאחר מאזן הכנסות הוצאות. ההבדל בין משכורת לרווח, הוא ההבדל בין עסק לבין עמותה.

ההבדל בין עסק לעמותה: עסק- מתבסס על רווח שנותר אחרי יחסי הוצאות מול הכנסות. סכום הרווח יכול להשתנות. בעסקים קטנים, הרווח יהיה קטן ויהיה שווה ערך למשכורת בשוק, אך רווח זה איננו נחשב כמשכורת, ובעל העסק מדווח על רווח זה למס הכנסה בדרכים שונות. לעומת זאת, עמותה מתבססת על משכורות חודשיות קבועות, וכסף לפעילות שוטפת. עמותה תקינה מגדילה את היקף הפעילות כאשר גדלות ההכנסות של העמותה.

מקורות ההכנסה של עמותה:

  1. כספים הנגבים כתשלום על פעילות: לעיתים, תגבה העמותה כסף בעת פעילות שהיא מארגנת. מטרת הגבייה איננו לרווח אלא לכיסוי הוצאות: תשלום לעובדים, חומרים, הזמנת הפעילות, ועוד. לעיתים יישאר מהכסף הנגבה על הפעילות, סכום שיוכל לעזור את ההוצאות השוטפות של העמותה.

  2. תרומות: עיקר ההכנסות של העמותות מתבססות על תרומות. לרוב התקומות יתבססו על הוראות קבע, ותרומות קטנות חד פעמיות. לפעמים יקבלו העמותות תרומות מפילנטרופיים או קרנות שפעילות העמותה מצאה חן בעיניהם. בתנאים מסוימים, ניתן להוציא עבור העמותה טופס 46 לתרומות. טופס זה נותן החזר מע"מ עבור התרומה.

  3. תקציב מהמדינה: ישנם עמותות אשר בתנאים מסוימים, זכאים לקבל תקציב מהמדינה עבור פעילות העמותה.

 

ניהול העמותה דורש הרבה התרוצצויות:

ניהול תקין של עמותה דורש הרבה התרוצצויות: פתיחת תיק עמותה ולאחר שנה הגשת מסמכים המראים על פעילות העמותה ומאזן תקין ובקשת המשך חידוש האישורים על ניהול תקין של עמותה. לאחר תקופה מסוימת ניתן להגיש בקשה עבור טופס 46 הנותן החזר מע"מ לתורמים.

 

אנו נחסוך לכם את ההתרוצצויות:

אינכם צריכים לבזבז זמן על ריצות שוב ושוב אל רשם העמותות. במסגרת שירות רשם העמותות הגשת מסמכים, אנו נגש אל רשם העמותות ונגיש כל מסמך שתצטרכו: פתיחת תיק, הגשת מאזן שנתי, וכו'.

bottom of page