top of page
הצעת מחיר

שליחות משפטית ל רשם הקבלנים - הגשת מסמכים

קבלן לא רשום- יכול לפעמים לא לסיים עבודה:

כולנו מכירים את המציאות שמזמינים קבלן לבצע שיפוץ, והקבלן גובה הרבה כסף, ולא תמיד יסיים את השיפוץ. אזרחים רבים נפלו בפח כאשר קנו דירה בפרויקט והקבלן פשט רגל, או ברח לחו"ל עם הכסף. על מנת למנוע מצבים לא נעימים אלו, ולהגן על זכויות האזרח, הקימה המדינה את רשם הקבלנים. קבלן הרוצה לעבוד בצורה חוקית, חייב לגשת אל רשם הקבלנים הגשת מסמכים, ולהגיש את הבקשה להירשם ברשם הקבלנים.

הסבר על רשם הקבלנים:

רשם הקבלנים, הינו גוף המאגד בתוכו את הקבלנים הנרשמים וקובע כללי התנהלות ברורים של הקבלן: גובה התעריף שהקבלן יכול לקחת, משך זמן בו על הקבלן לעמוד, וכו'. רשם הקבלנים קובע דרגות לקבלן. כל שנה יכול הקבלן להגיש בקשה להעלאה בדרגה.

 

ככל שהדרגה עולה, כך התעריף שיכול לגבות הקבלן הינו גבוה יותר. על מנת לקבל העלאה בדרגה, על הקבלן להציג לרשם הקבלנים הוכחות שסיים את כל העבודות בצורה מקצועית.

כל קבלן נרשם לענף מסוים בתחום הבנייה והשיפוצים. תחום הבנייה מחולק לענפים ראשיים, ולענפי משנה המתחלקים מכל ענף ראשי. הקבלן הרשום בפנקס הקבלנים, יכול לעסוק אך ורק בתחום עליו נבחן בהצלחה ברשם הקבלנים ואליו נרשם.

החוק מחייב את האזרחים לקחת רק קבלן הרשום בפנקס הקבלנים.

הפעולה הבסיסית הנדרשת, בכדי להיות קבלן רשום, היא לגשת אל רשם הקבלנים הגשת מסמכים, ולהגיש טפסי בקשה לרישום בפנקס הקבלנים, בצירוף המסמכים המתאימים.

מהם התנאים בהם קבלן יכול להירשם בפנקס הקבלנים?

על מנת שקבלן יוכל להירשם בפנקס הקבלנים, עליו להיות רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, ולצבור ניסיון של שנתיים לפחות בעבודות בניה בעלת אופי הנדסאי. בנוסף, רשם הקבלנים קבע תנאים נוספים, על מנת שהמועמד יוכל להירשם ברשם הקבלנים.

  

קבלן- אנחנו נעזור לך בכל מה שצריך מול רשם הקבלנים:

קבלן יקר, אינך צריך לבזבז זמן כדי להיות קבלן רשום. אנו נעשה עבורך את כל הפרוצדורה הכרוכה מול רשם הקבלנים הגשת מסמכים: פתיחת תיק ורישום, העלאה בדרגה, חידוש אישורים, ועוד.

bottom of page