top of page
הצעת מחיר

שליחות משפטית ב רשם המשכונות - עיון בתיק

כאשר רוצים לפרוע חוב או לשלם על שירות אז בדרך כלל משלמים בכסף. ישנם מצבים בהם אין אפשרות לפירעון כספי, ואז נוקטים בדרך של משכון- משכון נכס לבנק או לגוף מסוים.

כאשר אתם ממשכנים נכס, אנו נעזור לכם בכל הדרוש בתחום משכונות עיון בתיק.

דוגמא בולטת למשכון דירה, היא כאשר מבוגר עובר לבית אבות ולמשפחתו אין את הסכום החודשי לשלם. במקרה זה ממשכנים את הדירה לבית האבות. בית האבות משכיר את הדירה ודמי השכירות החודשיים מכסים את שהיית המבוגר בבית האבות.

לפעמים יש חוב לבנק ואין כסף לפרוע ואז אפשר למשכן את הדירה. הבנק שיחזיק ברשותו נכס שווה ערך יתעלם מחוב, ובתמורה לדירה הממושכנת לא יפתח בהליכים נגד בעל החוב.

על מנת שיהיה סדר וריכוז מידע בתחום של הדירות הממושכנות, הקימה הדירה את רשם המשכונות. כל מי שדירתו ממושכנת יכול לפתוח תיק ברשם המשכונות. בתיק יש מידע על סכום החוב לפירעון ומשך זמן משכון הדירה.. משכונות שנרשמו בין השנים 1968- 1994 יופיעו במאגר תיקים ידני ולא תמיד במאגר הממוחשב. כאשר פורעים את החוב אזי ניתן להסיר את רישום משכון הדירה מרשם המשכונות. בכל פעולה המתבצעת ברשם המשכונות יש לשלם אגרה עבור ביצוע הפעולה.

אחת ממטרות רשם המשכונות היא לאפשר למתעניינים בנכס מסוים לבדוק האם הנכס ממושכן. מומלץ לכל מי שרוצה לקנות נכס לגשת אל משכונות עיון בתיק ולבדוק האם הנכס ממושכן. אפשר בהחלט לרכוש דירה ממושכנת אולם כדאי לדעת לפני הקנייה האם ניתן להסיר את המשכון על הדירה בקלות ולתאם עם בעלי הדירה בחוזה את הליך הסרת משכון הדירה.

כאשר רוכשים דירה ממושכנת, חשוב לעיין מדי פעם בתיק כדי לוודא שמשכון הדירה הוסר.

אם הנכם מעוניינים לעיין בתיק המשכון של הנכס שלכם אינכם צריכים לטרוח. אנו נבצע עבורכם את פעולת משכונות עיון בתיק ונמסור לכם את המידע הנחוץ לכם על הנכס.

אנו נבצע עבורכם פעולה נוספת של הוצאת נסח טאבו של הנכס אותו הנכם מעוניינים לבדוק.

bottom of page