top of page
הצעת מחיר

שליחות משפטית ב רשם ל עינייני ירושה - הגשת מסמכים

במאמר זה נציג את שירות רשם ענייני ירושה הגשת מסמכים שאנו מציעים. בתחילת המאמר נסביר מהו הרשם לענייני ירושה.

הרשם לענייני ירושה הינו אגף מתוך האפוטרופוס הכללי, האחראי על עזבונות.

על מנת למנוע סכסוכי ירושה קבעה המדינה מספר חוקים להתנהלות בענייני ירושות וצוואות. המדינה קבעה חוק בסיסי הנקרא חוק הירושה, ובה המדינה קובעת כיצד תתנהל חלוקת עזבון המנוח כאשר אין צוואה.

גם כאשר אדם משאיר צוואה, על היורשים לקבל אישור על הצוואה מרשם לענייני ירושה. צו זה נקרא "צו קיום צוואה".

הדרך המומלצת ביותר לכתיבת צוואות, היא שעורך דין עובר על הצוואה ונותן לה חתימה משפטית. דרך זו תמנע הרבה טעויות ואי הבנות. ישנם צוואות אשר הניסוח בהם לא היה ברור או שניתן להוכיח שהצוואה לא נכתבה על ידי המוריש או שהמוריש לא היה במצב שפיט בו יוכל לכתוב צוואה תקינה. במצב זה יכולים חלק מבני המשפחה להגיש התנגדות.

הרשם לענייני ירושה בודק את ההתנגדות, ובמידה וההתנגדות מתקבלת אזי עובר התיק להכרעה בבית משפט לענייני משפחה.

כאשר מגישים מסמכים אל רשם לענייני ירושה, יש צורך בסוגים שונים של מסמכים. אנו נסייע לכם בשליחות: רשם לענייני ירושה הגשת מסמכים. אנו נגיש עבורכם כל סוג של מסמך: העתק של הצוואה, חוות דעת רפואית על מצבו הרפואי של המנוח, וכל סוג אחר שמוכיח שכותב הצוואה לא היה במצב שפיט.

 

אנו נסייע לכם בשליחויות נוספות הקשורות בענייני ירושה: אם הדיון על הצוואה יועבר אל בית המשפט המחוזי, אנו נסייע לכם בפתיחת תיק בבית המשפט המחוזי, ובהגשת מסמכים הקשורים לתיק אל בית המשפט המחוזי. בנוסף, אנו נוציא עבורכם מסמכים שונים מהטאבו, רשם התאגידים, רשם החברות, וכו'.
 

בנוסף לשליחות רשם ענייני ירושה הגשת מסמכים, אנו מבצעים מגוון רחב של שליחויות בכל רחבי הארץ. אנו זמינים בטלפון 24 שעות. אנו נשמח לבצע עבורכם בצורה טובה כל משימה הקשורה בענייני הירושה. אנו בקיאים בפתיחת תיקים בגופים השונים, הגשות מסמכים, ואיתור של מסמכים מהגופים המתאימים.

bottom of page