top of page
הצעת מחיר

שליחות משפטית ל רשם השותפויות - הגשת מסמכים

על מנת לסייע למגזר העסקי הקימה המדינה את רשם השותפויות. ובכדי לסייע לבעלי השותפויות אנו מציעים את שרות שליחות רשם השותפויות - הקמת שותפות חדשה.

רשם השותפויות הינו גוף שמטרתו לאגד בתוכו את המידע על סוגי השותפויות העסקיות השונות, וכן לסייע לפרק או להחיות שותפויות עסקיות. כאשר שני שותפים או יותר רוצים לפתוח עסק עליהם לבצע שליחות רשם השותפויות - הקמת שותפות חדשה

שותפות עסקית היא התארגנות עסקית בה את העסק מנהלים שני שותפים או יותר. שותפי העסק מתחלקים בהוצאות העסק וברווחים של העסק. על מנת ששותף אחד לא יוכל לכפור בשותף השני, נקבעו כללים ברורים להגנה על שותפויות. כל שותפות צריכה ליווי של רואה חשבון ועורך דין. על מנת להגן על השותפות יש לרשום את השותפות ברשם השותפויות.

לאחר הביקור אצל רשם השותפויות הקמת שותפות חדשה, ניתן להוציא טופס של נסח השותפות. טופס זה הינו מסמך משפטי חשוב מאוד המוכיח את השותפות.

ישנם מצבים בהם ירצו לקבל מידע על שותפות. לעיתים הסיבה תהיה רצון של עסק או חברה לשתף פעולה עם השותפים ולכן ירצו לקבל את כל המידע על השותפות. מקרה אחר של בדיקה יהיה כאשר תוגש תלונה פלילית על אחד מהשותפים ובית המשפט ופרקליט המדינה ירצה לקבל את כל המידע על השותף.

רשם השותפויות נמצא בירושלים. כאשר שותפים ממקומות אחרים בארץ ובמיוחד מקומות מרוחקים כמו אילת הצפון הגולן ואף מתל אביב רוצים לפתוח שותפות חדשה עליהם לנסוע לירושלים לצורך פתיחת שותפות חדשה.

בשביל הקמת שותפות חדשה אפשר להיעזר בחברת השליחים שלנו. אנו נסע לירושלים עבורכם ונפתח עבורכם שותפות חדשה. אנו מבצעים מדי יום שליחויות כמו פתיחת חברה חדשה, פתיחת עמותה חדשה, פתיחת תיק ברשם ההקדשות, וכו'. כאשר מוסרים אלינו מסמך, אפשר לחתום בראש שקט על ייפוי כח ולהיות בטוחים שאנו נמסור את המסמך יעדו.

כל עובד ועובד שלנו הוא מנוסה והתקבל לאחר בירורים מקיפים אודותיו. כאשר העובד שלנו יבצע שליחות רשם השותפויות - הקמת שותפות חדשה, וידאג לפתוח עבורכם את תיק החברה.

bottom of page