top of page
הצעת מחיר

שליחות משפטית - פתיחת תיק בבית משפט שלום

אנו עוזרים לכם להתחיל את ההליך המשפטי באמצעות שירות שליחים מיוחד: בית משפט השלום- פתיחת תיק.

בית משפט השלום הוא בית המשפט בדרגה הכי נמוכה בארץ ורוב התביעות הבסיסיות נידונות בבית משפט השלום. בית משפט השלום דן בעבירות פליליות שעונשן עד 7 שנות מאסר. בית משפט השלום יכול באופן רשמי לדון גם בעבירות שעונשן יותר מ7 שנות מאסר, אך אינו יכול לפסוק יותר מ7 שנות מאסר אלא יעביר את הפסיקה בעניין לבית המשפט המחוזי.

בדרך כלל יהיה בדיון שופט אחד,  ובמקרים מסוימים הדיון המשפטי יהיה בהרכב של 3 שופטים. ברוב הדיונים הנערכים בבית משפט השלום ניתן לשכור שירות עורך דין למעט דיונים הנערכים בבית הדין לתביעות קטנות.

בית משפט השלום מכיל מספר בתי משפט הדנים בנושאים מוגדרים:

  • בית משפט הדן בעניינים הקשורים במשפחה.

  • בית משפט הדן בתביעות קטנות שהסכום שלהן עד 33,500 ₪.

  • בית משפט הדן בהפרת חוקי הרשות המקומית.

  • בית משפט הדן בעבירות בנושא התעבורה.

  • בית דין הדן בתוקף משפטי של חוזה שכירות ובחוקיות העלאה גבוהה מדי של דמי שכירות.

  • לבית משפט השלום ישנם סמכויות של ראש ההוצאה לפועל.

  • כאשר רוצים לערער על פסק הדין הניתן בבית משפט השלום ובבתי במשפט הכלולים בו, יש להגיש את הערעור לבית המשפט המחוזי.

 

אנו מתמחים בפתיחת תיק בבית משפט השלום ובכל אחד מבתי המשפט הקטנים הכלולים בבית משפט השלום. אנו מומחים גם בפתיחת תיק בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון.כאשר אתם מזמינים דרך אתר האינטרנט את השליחות המשפטית הרצויה, הנכם מסמנים את האפשרות בית משפט השלום פתיחת תיק.

אנו פועלים בכל רחבי הארץ. ניתן להתקשר אלינו בכל שעה שתבחרו ולבקש את שירות: בית משפט השלום- פתיחת תיק גם בהתראה של פחות מ24 שעות.

 

אני נסייע בהוצאת מסמכים משפטיים הקשורים לדיונים בבית משפט השלום וכן בהגשת המסמכים לבית המשפט במהלך תקופת הדיון. אם תצטרכו לפתוח תיק בבית המשפט המחוזי לצורך ערעור על פסק הדין שניתן לכם בבית משפט השלום, אנו נסייע לכם לפתוח תיק בבית המשפט המחוזי.

bottom of page