top of page

שליחות משפטית בימ"ש לתביעות קטנות פתיחת תיק

הצעת מחיר

Success! Message received.

בית המשפט לתביעות קטנות נועד כדי לתבוע תביעות אזרחיות בענייני רכוש או נזיקין במקרה ששווי התביעה אינו עולה על סכום 32,700 ₪. הפעולה הראשונה שיש לבצע על מנת לדון בבית הדין לתביעות קטנות הוא לבצע שליחות משפטית בימ"ש לתביעות קטנות פתיחת תיק.

בבית הדין ידונו על פיצוי בגין רכישת מוצר לקוי, סכסוכים כספיים, ועוד. בית דין לתביעות קטנות איננו משמש בית דין לענייני משפחה ולכן לא ידונו בו על עניינים כספיים הקשורים לגירושין.

הליך הגשת התביעה בבית דין לתביעות קטנות הינו הליך פשוט ביותר הדורש מילוי והגשת טפסים. אין צורך לשכור שירות עורך דין בשביל דיון בבית דין לתביעות קטנות וגם הדבר איננו משתלם בשל הסכומים הנמוכים אותם ניתן להוציא בבית הדין.

בכל מחוז יש בית דין לתביעות קטנות. מקום הדיון נקבע לפי האזור בו מתגורר או עובד הנתבע. כאשר הצד השני מגיש תביעה שכנגד אל בית הדין לתביעות קטנות, אזי הדיון בתביעה שכנגד יתבצע באותו בית הדין בו הוגשה התביעה הראשית. מה שקובע היכן יתקיים הדיון בתביעה שכנגד הוא בית משפט לתביעות קטנות פתיחת תיק של התביעה הראשונה.

באופן כללי אין ייצוג עורך דין בבית הדין לתביעות קטנות. לעיתים בית המשפט יתיר באופן מיוחד העסקת עורך דין. כאשר הנתבע הינו עורך דין, אזי יוכל הנתבע להגן על עצמו כעורך דין. אפשר לקבל ייצוג בבית הדין לתביעות קטנות על ידי אדם אחר, באמצעות חתימה על ייפוי כח.

על מנת לפתוח תיק בבית המשפט לתביעות קטנות יש למלא טפסים הקרויים כתב תביעה בו התובע מפרט את מהות התביעה ואת נסיבותיה ואת הסכום אותו הוא רוצה לתבוע. יש לשלם אגרה עבור פתיחת תיק בבית הדין לתביעות קטנות.

חברת השליחויות שלנו תשמח לסייע לכם ב שליחות משפטית בימ"ש לתביעות קטנות פתיחת תיק. עליכם לצייד אותנו בחתימה על ייפוי כח, תשלום אגרה על פתיחת תיק, ופרטי כתב התביעה. אנו נמלא עבורכם את המסמכים הנדרשים ונפתח בעבורכם את התיק בבית הדין לתביעות קטנות. צוות השליחים  שלנו הינו אמין ומבצע מדי יום עשרות שליחויות משפטיות מסוגים שונים ברחבי הארץ.

bottom of page