top of page

מסירה אישית

Updated: Aug 22, 2022


מסירה אישית

מסירה אישית מתבצעת על ידי שליח בעל ידע נרחב בכל מה שקשור למסירות של מסמכים משפטיים כיוון שהן שונות מכל סוג אחר של שליחות שמתבצע ביום יום.


איתור הנמען


השלב הראשון והמכריע הוא איתור מקום המגורים של הנמען. לא אחת הכתובה שרשומה על המסמכים המשפטיים אינה כתובת המגורים של הנמען כיוון שהוא עזב את הדירה לאור הבעיות שאליהן הוא נקלע. לכן אם השליח המשפטי יגיע לכתובת הידועה והאדם לא נמצא בו ובני המשפחה אומרים שהם אינם יודעים היכן הוא גר, יש בעיה אקוטית כיוון שחייבים למסור את המסמכים בהקדם כדי לקדם הליכים משפטיים.


זו הסיבה שהצוותים המקצועיים מבצעים פעולות שונות כדי לאתר את מקום המגורים הנוכחי של החייב ורק לאחר מכן מבצעים את המסירה בפועל.


קבלת המעטפה


אם השליח המשפטי ביצע מסירה אישית והנמען היה בביתו, המשימה הושלמה.


השליח ממלא טופס ובו הוא רושם את מלוא המידע, למי מסר, באיזה מועד, באיזו כתובת וכל מידע רלוונטי נוסף. אם הנמען לא היה בביתו אך קיבל את המעטפה בן משפחה שגילו הוא מעל 18, זוהי מסירה אישית שהיא על פי תקנות סדר הדין האזרחי ולכן קבילה. גם במקרה זה השליח ירשום את מלוא המידע במסמך המצורף. אם החייב לא אותר


השליח יכתוב את הסיבות לכך כמו המען שגוי, הנמען עזב או שהמעטפה הועברה באמצעות הדואר, אך הנמען לא הגיע כדי לאסוף אותה.


יש מקרים שבהם השליח יכין גם תצהיר ובו נתונים חשובים הקשורים להליך המסירה. השליחים המשפטיים מנסים במקרים מסוימים להקליט או לצלם את מעמד מסירת המעטפה עם המסמכים המשפטיים אך לא תמיד זה אפשרי, אם יש רעשים רבים ברקע או שיש חובה על שמירת חוק הגנת הפרטיות.


מסמכים של ההוצאה לפועל


כאשר נפתח תיק נגד חייב בלשכת ההוצאה לפועל, מחויבת הלשכה להודיע על כך לחייב כדי שיידע שנפתח נגדו תיק, מהו סכום החוב, מי פתח נגדו תיק זה ומהם הפרטים של המייצג שלו, באיזו לשכת הוצאה לפועל נפתח תיק זה, מהם ערוצי הקשר של הגורמים הרלוונטיים, במידת הצורך מצורף גם מסמך מתורגם לשפה הערבית ועוד.


רק לאחר שהחייב קיבל את ההודעה הזו, יוכל הזוכה לבצע מהלכים משפטיים ובמקביל לכך אם הנמען טוען שאין כלל חוב, הוא יבצע את המהלכים הנדרשים מול הזוכה, כדי שהתיק ייסגר או שהוא יגיש תביעה נגדית.


אלו סיבות מאד אקוטיות ולכן מתבצעת מסירה אישית במלוא האחריות, כדי להשלים את המשימה על הצד הטוב ביותר.

5 views0 comments

Comments


bottom of page