מסירה אישית טופס


מסירה אישית טופס


כאשר מבצעים מסירה אישית לחייב, יש לבצע נוהל אישורי מסירה, באופן מדויק ועל פי הכללים.

הודעה על פתיחת תיק בהוצאה לפועל

לאחר פתיחת תיק לחייב בלשכת ההוצאה לפועל ולפני נקיטת ההליכים המשפטיים, יש למסור אזהרה על כך לחייב. אזהרה זו נשלחת באמצעות שליחות משפטית והיא כוללת מסמכים לגבי פתיחת התיק והמידע המפורט עם שמו של הנושה וגובה החוב. זאת כיוון שבמקרים רבים החייב אינו מודע לכך שנפתח נגדו תיק בהוצל"פ.

בנוסף לכך יקבל החייב במעטפה שובר תשלום על סכום החוב בתיק זה, שהוא נכון ליום פתיחת התיק. האזהרה נועדה ליידע את החייב על פתיחת תיק בהוצאה לפועל ועל כך שניתנת לו הזדמנות של פרק זמן מסוים, לשלם את חובו וזאת בטרם יינקטו נגדו הליכים משפטיים אשר יגדילו את גודל החוב.

סטטוס אישור מסירה

עם מסירת המעטפה, על השליח לבצע את אחת מבין הפעולות הבאות אשר כולן הן אקוטיות:

החייב חייב לחתום על טופס אישור המסירה

אם בן משפחתו של החייב הגר עימו, שהוא מעל גיל 18 קיבל את המעטפה, הוא יכול לחתום.

אם המעטפה הועברה למיופה כוח של החייב, הוא צריך לחתום על קבלת האזהרה.

אם החייב סירב לחתום יש לציין זאת בטופס ולהוסיף כל פרט הקשור למסירה, היכן זה בוצע, מי קיבל זאת וכו'.

הנחיות לשליחים המטפלים בשליחות משפטית

אם בפעם הראשונה שהשליח מגיע לביתו של החייב הוא לא נמצא בביתו, על המוסר להגיע לכתובת זו פעמיים נוספות בימים ובשעות שונות, תוך תקווה שבאחת הפעמים הללו הנמען יהיה בביתו וכך אפשר יהיה למסור לו את המעטפה במסירה אישית.

אם למרות כל הניסיונות הללו, בכל פעם שהשליח הגיע לביתו של הנמען, הוא לא היה בבית, אין ברירה אלא להדביק את המעטפה על דלתו של החייב.

מסירה באופציה זו נחשבת כמסירה חלקית. השליח המיומן מתעד את כל המהלך שבוצע על כל שלביו בטופס כדי שבבוא העת בדיונים המשפטיים יובאו הממצאים הללו לידיעתם של הגורמים המשפטיים.

בירור סטטוס מסירה

כדי לדעת את סטטוס המסירה של תיק זה אפשר להיכנס לאזור האישי של החייב בהוצאה לפועל לתיקיות אזהרות כדי להתעדכן בסטטוס המסירה של הטופס לחייב. אמצעי נוסף לצורך עדכונים הוא באמצעות בדיקה באתר הדואר על פי מספר הברקוד המופיע על גבי האזהרה.

2 views0 comments